Saab säljer Saab Marine Electronics till amerikanska Emerson

Saab säljer Saab Marine Electronics till amerikanska
Emerson

Genom affären förvärvar den amerikanska koncernen Emerson 100% av Saab
Marine Electronics.
Försäljningsvärdet uppgår till cirka 800 miljoner kronor och har en
positiv effekt på Saabs nettokassa.

- Affären ligger helt i linje med Saabs strategi att realisera värden till
aktieägarna ur den civila verksamhet som genererats ur den militära
teknologin. Det är också en industriellt viktig affär som ger Saab Marine
Electronics förutsättningar att utvecklas vidare, säger Bengt Halse,
koncernchef.

Saab Marine Electronics produkter har utvecklats ur en radarhöjdmätare för
robotar tillverkade av Saab. Genom vidareutveckling av den militära
tekniken blev detta en spin off på den civila marknaden i form av
nivåmätning i tankfartyg och senare inom olje och processindustrin. Saab
Marine Electronics fick snabbt en världsledande ställning på den marina
marknaden och är idag dominerande på radarbaserad nivåmätning även till
olje och processindustrin.

- Att komma in i Fisher-Rosemount gruppen är ett viktigt steg i vår
tillväxtstrategi, säger Kurt Isaksson VD Saab Marine Electronics.

Försäljningen är föremål för godkännande av amerikanska och svenska
konkurrensmyndigheter.

Saab är norra Europas ledande högteknologiska företag, verksamt inom
försvars-, flyg- och rymdindustrin, och erbjuder avancerade produkter och
system som bygger på sofistikerad informationsteknologi. Affärsområdena är
Infomatics, Aerospace, Dynamics, Technical Support and Services, Space och
Aviation Services.

För ytterligare information, kontakta:
Kurt Isaksson, VD Saab Marine Electronics AB
tel:031-3370 227
Gert Schyborger, Group Senior Vice President, Saab AB
tel:013-184050

www.saab.se

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2001/01/15/20010115BIT00720/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2001/01/15/20010115BIT00720/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=102621

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF