Saab TransponderTech säljer världens första nätverkslösning

Saab TransponderTech säljer väldens första nätverkslösning för automatiskt
informationssystem

Saab TransponderTech AB har fått en order på en nätverkslösning för ett
automatiskt informationssystem (AIS) som ska täcka hela Sveriges kust.
Beställare är Telia Mobile som driver det svenska AIS-kustnätverket.

Saab TransponderTech har redan levererat 38 basstationer till Telia Mobile
för att uppnå full AIS-täckning av den svenska kusten. Det innebär att
Saab TransponderTech för Telia Mobile skapar världens första nationella
AIS-nätverk.

AIS-nätverkslösningen möjliggör att information som överförs från
basstationerna kan spridas på ett effektivt sätt till bland annat
Sjöfartsverket, Kustbevakningen och Marinen .

Saab TransponderTech är världsledande inom AIS-teknologin och har över 10
års erfarenhet på området. AIS-systemet från Saab TransponderTech har
levererats till många länder runt om i världen.

Saab är norra Europas ledande högteknologiska företag, verksamt inom
försvars-, flyg- och rymdindustrin, och erbjuder avancerade produkter och
system som bygger på sofistikerad informationsteknologi. Affärsområdena är
Infomatics, Aerospace, Dynamics, Technical Support and Services, Space och
Aviation Services.

För ytterligare information, kontakta:
Lars Bergholtz, President, Saab TransponderTech
Tel:013-18 19 58 / 070-889 45 30
Fax:013-18 23 77
e-mail: lars.bergholtz@transpondertech.se

Guy Hörnfeldt, Director of Communications and PR
Tel:08-580 853 70 / 070-325 53 70
Fax:08-580 872 16
e-mail: guhoe@infomatics.saab.se
www.saab.se

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2001/01/16/20010116BIT00250/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2001/01/16/20010116BIT00250/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=102751

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF