Bodycote köper Saabs Karlskogalaboratorium

Den engelska börsnoterade materialteknikkoncernen Bodycote köper i dag
genom sitt helägda svenska dotterbolag Bodycote Polymer AB, Saabs helägda
materiallaboratorium Celsius Materials Karlskoga AB (CMK) med verksamhet i
Karlskoga och Karlstad.

Affären har marginell positiv effekt på Saab-gruppens resultat,
balansräkning och kassaflöde. Genom affären, som är ett led i
Saabkoncernens strategiska renodling, kommer CMK, som omsätter 23 MSEK och
har 22 anställda att ingå i kärnaffären i den världsledande
materialtekniskt inriktade Bodycotekoncernen. Bodycote har verksamhet i
ett 20-tal länder och fler än 6000 anställda, vilket ger utmärkta
möjligheter till fortsatt positiv utveckling för CMK.

- Det är ett lönsamt och välskött företag med unika kompetenser som på
detta sätt får en framtid i en dynamisk och framgångsrik miljö, något som
jag är övertygad om att de kommer att ta väl tillvara, säger Per Ove
Morberg, chef för Saabs verksamhetsområde Other Operations.

I enlighet med en avsiktsförklaring från december 2000 ingår i affären
ett avtal mellan Bodycote och Saabs helägda dotterbolag CSM Materialteknik
om ett långsiktigt samarbete avseende materialtekniska tjänster

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad
spetskompetenser och förmågan till systemintegration.

För ytterligare information, kontakta:

Per Ove Morberg, chef Other Operations, Saab AB
tel 08-463 00 69 070-622 87 47
Lars Åberg, VD för Celsius Materials Karlskoga AB
tel 0586-81650 070-6981650

www.saab.se

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2001/02/14/20010214BIT00730/bit0002.doc
http://www.bit.se/bitonline/2001/02/14/20010214BIT00730/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=107690

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF