Första Gripen-flygningen med hjälmsikte

För första gången har Gripen flugit med ett hjälmmonterat sikte. Saab
Aerospace i Linköping har genomfört de första provflygningarna med ett
sikte som finns monterat i hjälmvisiret. Piloten kan titta på målet, fyra
av en robot som sedan styr dit piloten tittar.

Den historiska flygningen genomfördes av provflygare Magnus Olsson på Saab
Aerospace i Linköping. Flygningen gick bra, alla delar av systemet
fungerade men det återstår mer utvecklingsarbete innan hjälmsiktet med
display är operativt. Den hjälmmonterade displayen ingår i ett större
projekt beställt av Försvarets Materielverk, FMV.

De 28 Gripen-flygplan som Sydafrika beställt blir integrerade med den
hjälmmonterade displayen i flygplanen. Systemet är utvecklat av det
Sydafrikanska företaget Thales (före detta Pilkington Optronics),
tillsammans med Cumulus (en del av sydafrikanska Denel).

Med den hjälmmonterade displayen kan piloten lättare upptäcka och bekämpa
ett mål. I hjälmens visir finns ett sikte. Piloten kan alltså titta på ett
mål, avfyra en robot och sedan med hjälp av blicken styra den mot målet.
Systemet används i Ryssland och Israel. USA har tekniken men flyger inte
operativt.

Gripen är det enda fjärde generations flygplan i världen som är i operativ
tjänst. Det innebär att den är ensam om förmågan att i luften byta mellan
rollerna jakt- attack- och spaning. Gripen har med sin unika datalänk en
informations-överlägsenhet jämfört med andra flygplan. Detta underlättar
när den hjälmmonterade displayen ska intergreras.

Saab Aerospace kommer senare under året att visa upp den hjälmmonterade
dispayen men foton finns tillgängliga.

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad
spetskompetenser och förmågan till systemintegration.

För ytterligare information, kontakta:
Peter Larsson, Informationschef Saab Aerospace Tel 013-465 31 09
peter.larsson@saab.se fax 013-18 54 27

För foton:
www.gripen.se, eller kontakta Marie Karlsson Saab Aerospace Tel 013-18
29 10
marie.karlsson@saab.se fax 013-18 54 27

www.saab.se

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2001/02/07/20010207BIT00360/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2001/02/07/20010207BIT00360/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=106251

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF