Saab säljer Celsius Amtec Corp. till spanska ITP

Saab AB meddelade i dag att det helägda dotterbolaget Celsius Amtec Corp.,
säljs till spanska Industria de Turbo Propulsores S.A. med huvudkontor i
Zamudio.

Företaget Celsius Amtec Corp., baserat i Florida i USA sedan mer än 18 år,
är en ledande leverantör av jetmotorer, komponenter till jetmotorer och
tjänster till den civila flygindustrin. Tjänsterna utgörs i huvudsak av
försäljning, motorunderhåll och uthyrning av jetmotorer av typen JT8D,
JT8D-200 och CFM56, samt försäljning av komponenter till flygplansmotorer
av typen JT8D, JT9D och CFM56. Bland kunderna finns de flesta större
flygbolag, utarrenderare av flygmaskiner och reparationsverkstäder för
jetmotorer över hela världen.

Industria de Turbo Propulsores S.A. ägs gemensamt av Rolls Royce, SEPI
(som ägs av spanska staten) och SENER. Företagets verksamhet utgörs bland
annat av forskning, designutveckling, tillverkning och underhåll av
turbomotorer som används som kraftgeneratorer eller i olje- och
gasledningar inom flyg-, marin- och industribranschen. ITP har 1 500
anställda och årliga intäkter på mer än 250 miljoner dollar.

Affären avslutas enligt sedvanliga villkor för denna typ av transaktioner,
vilket omfattar bland annat mottagande av nödvändiga godkännanden. Affären
beräknas vara avslutad inom de kommande 4 till 8 veckorna.

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad
spetskompetenser och förmågan till systemintegration.

För ytterligare information, kontakta:
Christer Persson, President and CEO, Celsius Aviation Services Tel: +1
703 683 0007
Anders Stålhammar, Presschef, Saab AB Tel: 013-187175

www.saab.se

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2001/02/16/20010216BIT00970/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2001/02/16/20010216BIT00970/bit0001.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=108417

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF