Ingemar Andersson blir ansvarig för affärsledningsgrupp i Saab

Ingemar Andersson, chef för affärsområde Saab Bofors Dynamics, kommer
från och med 2001-04-01 att leda en nybildad affärsledningsgrupp i Saab.

Huvudsaklig uppgift för Ingemar Andersson blir att svara för samordning
av och synergier mellan de affärsområden som är aktiva på
försvarsmarknaden - Saab Aerospace, Saab Systems and Electronics, Saab
Bofors Dynamics och Saab Technical Support and Services. Ingemar
Andersson kommer att ingå i Saabs verkställande ledning och kommer också
fortsättningsvis att vara chef för affärsområdet Saab Bofors Dynamics.

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad
spetskompetenser och förmågan till systemintegration.

För ytterligare information, kontakta:
Ingemar Andersson tel: 0586-814 00

Jan Nygren, ansvarig för information inom koncernen tel:013-181999------------------------------------------------------------
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2001/03/19/20010319BIT00310/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2001/03/19/20010319BIT00310/bit0001.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=113317

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF