Nytt Gripen industriprojekt i Österrike

NYTT GRIPEN INDUSTRIPROJEKT I öSTERRIKE

Metallskum har en enorm potential som strukturellt och funktionellt
material i lättviktskonstruktioner. Ett av de nya
industrisamarbetsprojekt som SAAB-BAE SYSTEMS Gripen JV lanserar
fokuserar på detta material. Projektet är kopplat till ett potentiellt
kontrakt på Gripen-flygplan för Österrike.

Den österrikiske partnern i projektet är Alulight International GmbH,
vars mål är att utveckla och tillverka kundspecifika och avancerade
högteknologiska aluminiumprodukter. Fördelarna med denna typ av
metallskum är att det bland annat motverkar vibrationer och förbättrar
ljuddämpningsförmågan. Metallskum har också en låg påverkan på miljön.

Det främsta målet med projektet är att bilda en allians mellan Alulight
och svenska , brittiska och internationella industrier där man har en
hög efterfrågan på lättmetaller med egenskaper som metallskum har.
Hittills har ett stort intresse visats i svensk bilindustri, men även
flyg- och rymdapplikationer kan bli aktuella.

- Våra kunder drar nytta av ett industrisamarbetskoncept som är
fundamentalt skilt från traditionella kompensationsaffärer. Vårt koncept
skapar nya jobb och säkrar långsiktig tillväxt i ett antal
nyckelindustrisektorer via direkta utländska investeringar,
exportfrämjande åtgärder och teknologiöverföring, förklarar Johan
Eliasson, ansvarig för Saabs industrisamarbetet i Österrike.

För vidare information, var vänlig kontakta:
Peter Larsson, informationschef, Saab AB, Aerospace
Tel: 013-18 13 65, mobil: 00709-87 71 09
Peter.larsson@saab.se

www.gripen.at / www.saab.se------------------------------------------------------------
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2001/03/21/20010321BIT00020/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2001/03/21/20010321BIT00020/bit0001.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=113757

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF