Avancerade stödsystem till Gripen och Viggen vidareutvecklas

JAS39 Gripens avancerade planerings- och utvärderingssystem samt
utbildningssystem för Jaktviggen vidareutvecklas av AerotechTelub.
Dagens komplexa stridsflygplan kräver avancerade datorbaserade
marksystem för planering och utvärdering av varje flygpass. Dessa system
är en viktig del i utbildningen av såväl nya piloter som vid flygvapnets
taktiska utveckling.

För planering av flygpass används ett system kallat PLA, Planering och
Analys, vilket i huvudsak är utvecklat av AerotechTelub. För utvärdering
och analys av flygpass med JAS39 Gripen används ett mycket avancerat
system för detta ändamål kallat UTA, Utbildning Taktisk Analys,
utvecklat av AerotechTelub.

- Nu har Försvarets materielverk gett oss förtroendet att vidareutveckla
dessa verktyg, säger affärsenhetschefen Stefan Storm.

- Vi har dessutom fått uppdraget att tillverka ytterligare en generation
av utbildningssystemet UTB, som återspeglar flygningar som de kan se ut
i JA37 Viggen. Systemet används bland annat för instruktion och
demonstration för elever, återspegling och utvärdering av elev- och
förarprestationer, inlärning av systemfunktioner samt bearbetning av
data och generering av rapporter.

Beställningen är på 18 miljoner kronor med option på ytterligare 13
miljoner kronor.

För ytterligare information kontakta gärna:
Stefan Storm, affärsenhetschef, tel 0589 - 818 61, mobil 070-5227856,
Fel! Bokmärket är inte definierat.
Lars-Erik Wige, divisionschef, tel 0589 - 81460, mobil 070-5956489,
Fel! Bokmärket är inte definierat.

AerotechTelub
AerotechTelub är ett tjänsteföretag, som erbjuder kvalificerade tekniska
tjänster och kundanpassade systemlösningar inom informationsteknik,
elektronik och flygteknik till totalförsvaret, verk och myndigheter samt
valda nischer inom näringslivet.
AerotechTelub har 2600 medarbetare och omsätter cirka 2,4 miljarder
kronor.
Företaget ägs till 57 procent av Saab, norra Europas ledande
högteknologiska företag och till 43 procent av IT-företaget TietoEnator.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2001/04/03/20010403BIT00490/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2001/04/03/20010403BIT00490/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=116427

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF