FMV beställer StriC-anläggningar för 28 miljoner kronor

Handläggare Handled by Datum Date Referens
Reference
Guy Hörnfeldt 2001-04-03 CU 01-24 S

FMV beställer StriC-anläggningar för 28 miljoner kronor

FMV (Försvarets materielverk) har hos Saab Tech Systems lagt en
beställning avseende vidmakthållande av StriC-anläggningar,
försvarsmaktens nya ledningssystem för ledning av flygstridskrafter.
Beställningssumman som uppgår till 28 miljoner kronor innefattar i
huvudsak åtgärder motiverade av förändringar i omgivande system, främst
samfunktion med JAS 39 Gripen och FSR 890 (Erieye).

SaabTech Systems är huvudleverantör av StriC-projektet, som har pågått
sedan 1990 i nära samarbete med FMV. Det är ett av Sveriges största
systemintegrations- och programvaruutvecklingsprojekt hittills. StriC är
nu i drift, men för att möta försvarets framtida tekniska och taktiska
behov krävs ett vidmakthållande och en kontinuerlig anpassning mot
förändringar i angränsande system.

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad
spetskompetenser och förmågan till systemintegration.

För ytterligare information,
kontakta:
Lars Svanberg, FMV tel: 08-58084165
tel: 070-516 10
10

Björn Nordwinger, SaabTech tel: 08-580 852
Systems 44
tel: 070-668 52
44


www.saab.se

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2001/04/03/20010403BIT00070/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2001/04/03/20010403BIT00070/bit0001.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=116340

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF