Hägglunds Vehicle har beställt videoväxlar av AerotechTelub

AerotechTelub har fått en order på 15 Mkr från Hägglunds Vehicle på 430 st
videoväxlar till stridsfordon. Videoväxlarna kommer att levereras under 4
år.

Videoväxlarna kommer att installeras i Hägglunds stridsfordon CV9030, som
ska exporteras till Schweiz och Finland. Med hjälp av videoväxeln kan ett
flertal olika videokällor som termiska sikten, bildförstärkare, dagsikten,
observationsanordningar m.m. kopplas samman. Därmed blir det möjligt för
en operatör att från samma display/skärm få information från ett antal
videokällor.

Videoväxeln har utvecklats av AerotechTelub i nära samarbete med
Hägglunds. Lösningen är ett bra exempel på vår kompetens och förmåga att
utveckla unika och kundanpassade lösningar inom informationsteknik och
elektronik, säger Mats Pettersson, som är divisionschef i AerotechTelub.

För ytterligare information kontakta gärna:
Bo Johansson, marknadsansvarig, tel 013-23 18 46, mobil 070- 573 68 79
e-post bo.johansson@aerotechtelub.se

AerotechTelub är ett tjänsteföretag, som erbjuder kvalificerade tekniska
tjänster och kundanpassade systemlösningar inom informationsteknik,
elektronik och flygteknik till totalförsvaret, verk och myndigheter samt
valda nischer inom näringslivet.

AerotechTelub har 2600 medarbetare och omsätter cirka 2,4 miljarder
kronor.

Företaget ägs till 57procent av Saab, ett av världens ledande
högteknologiska företag och till 43procent av IT-företaget TietoEnator.------------------------------------------------------------
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2001/04/04/20010404BIT00210/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2001/04/04/20010404BIT00210/bit0001.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=116634

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF