Kommuniké från Saab AB:s bolagsstämma den 4 april 2001

Kommuniké från Saab AB:s bolagsstämma
den 4 april 2001

Bolagsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 3,00
kr per aktie. Som avstämningsdag fastställdes måndagen den 9 april 2001.
Utdelningen beräknas sändas ut torsdagen den 12 april 2001.

Styrelsens förslag om förvärv och överlåtelse av egna aktier godkändes
av bolagsstämman.

Styrelseledamöterna Anders Scharp, Bengt Halse, Erik Belfrage, Peter
Nygårds, Tony Rice, George Rose, Michael Rouse, Björn Svedberg och
Marcus Wallenberg omvaldes.

Caj Nackstad omvaldes som revisor och Bo Ribers omvaldes som
revisorsuppleant.

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till
bolagsstämman omvaldes Anders Scharp till ordförande i Saab AB.

Styrelsen

Saab AB

För ytterligare information, kontakta:
Anders Stålhammar, Presschef Saab AB tel: 013-187175
Agneta Kammeby, Investor Relations, Saab AB tel: 013-187125

www.saab.se

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2001/04/04/20010404BIT00940/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2001/04/04/20010404BIT00940/bit0001.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=116776

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF