Skandinavisk allians för helikopterunderhåll

De svenska, danska och norska företagen AerotechTelub, Danish Aerotech
respektive Astec Helicopter Services har tecknat ett Memorandum of
Agreement om ett sk Joint Venture-samarbete för att kunna etablera ett
effektivt logistikkoncept för militära helikoptrar.

De nordiska länderna planerar att tillsammans köpa över 70 stycken
militära helikoptrar och avtalet ger därför stora möjligheter att skapa
en nordisk resurs med stor internationell konkurrenskraft på en marknad
som är under tillväxt. Detta samnordiska köp av helikoptrar går under
namnet Nordic Standard Helikopter Program (NSHP). Helikoptrarna ska
användas för bl a trupptransport, sjöräddning och internationella freds-
och räddningsinsatser.

Namnet på den nya resursen för helikopterunderhåll är Nordic Support and
Service Centre (NSSC). De tre företagen som ingår här får tillsammans en
mycket bred kompetens och en möjlighet att underhålla helikoptrar från
många av världens ledande helikopteroperatörer. Detta i kombination med
det nordiska köpet av helikoptrar lägger grunden för en gemensam resurs.

NSSC siktar in sig på en supportverksamhet som motsvarar en väsentlig
del av investeringskostnaden och driftskostnaden för helikoptrar. Målet
för NSSC är dels att reducera dessa kostnader, dels minska den tid som
helikoptrarna står inne för service och därmed skapa ökad tillgänglighet
och beredskap för de operativa helikopterföretagen.

AerotechTelub har mångårig erfarenhet av helikoptrar och flygplan genom
underhållsarbeten och olika tekniska tjänster på såväl farkosterna som
de ingående komponenterna. Danish Aerotech har sitt ursprung som
underhållsverkstad för det danska flygvapnet och har också mångårig
erfarenhet av underhåll av flygplan och helikoptrar. CHC Helikopter
Service har i egenskap av helikopteroperatör utvecklat effektiv support
och underhåll för civila helikopteroperationer över hela världen. Den
enhet som levererar support och underhåll finns numera i ett separat
bolag som heter Astec Helikopter Services.

Geografisk placering av olika verksamheter beslutas efter ytterligare
diskussioner med kunden och helikopterleverantören.

AerotechTelub är ett tjänsteföretag, som erbjuder kvalificerade tekniska
tjänster och kundanpassade systemlösningar inom informationsteknik,
elektronik och flygteknik till totalförsvaret, verk och myndigheter samt
valda nischer inom näringslivet. AerotechTelub har 2600 medarbetare och
omsätter cirka 2,4 miljarder kronor. Företaget ägs till 57 procent av
Saab, ett av världen ledande högteknologiska företag, och till 43
procent av IT-företaget TietoEnator.

Astec Helicopter Services AS är ett helägt dotterbolag till CHC
Helicopter Corporation, Newfoundland, Canada, en ledande internationell
helikopterkoncern. CHCs dotterbolag och investeringar representerar en
flotta av mer än 300 helikoptrar med 2,500 medarbetare i 21 länder.
Astec som är nyligen bildat från den tekniska divisionen inom
helikopteroperatören, CHC Helikopter Service i Stavanger, Norge, har 320
medarbetare och en årlig försäljning på NOK 800M.

Danish Aerotech A/S grundades 1992 under privatiseringen av huvudflyg
verkstäderna för det danska flygvapnet. Danish Aerotech har en
omsättning på DKK 80M med 80 medarbetare. Danish Aerotech designar,
tillverkar och understödjer Modular Quick-Change lösningar för flygplan
och helikoptrar, vilka kan ändra konfigurationen och därmed erbjuda
operatören rollflexibilitet. Danish Aerotech utför förebyggande och
avhjälpande underhåll från främre till bakre nivå på militära och civila
flygplan och helikoptrar. Danish Aerotech har erfarenhet från nära
samarbete inom service på det danska flygvapnets övningsflygplan. Danish
Aerotech tillverkar och underhåller komponenter och utrustning för
flygplan och helikoptrar inklusive AWACS, F-16, LYNX och Sea King.

För ytterligare information kontakta:

AerotechTelub AB
Ingvar Carlson, försäljningschef,
Tel: 013-23 13 66, fax: 013-23 18 56, e-post:
ingvar.carlson@aerotechtelub.se

Astec Helikopter Services AS
Kjell Johannessen, försäljningsdirektör
Tel: +47 51941903, fax: +47 51941324, e-post: kjohanne@hesgrp.com

Danish Aerotech AS
Sören E Petersen, VD,
Tel: +45 99626200, fax: +45 99626364, e-post: soren.petersen@aerotech.dk

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2001/04/10/20010410BIT00710/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2001/04/10/20010410BIT00710/bit0001.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=117677

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF