AerotechTelub förvärvar VMS Servicebyrån

AerotechTelub förvärvar VMS Servicebyrån i Vällingby med 10 anställda.
Personalen erbjuds anställning i AerotechTelub och verksamheten drivs
vidare i Vällingby.

Förvärvet innebär att AerotechTelub kan erbjuda kunderna ett mera
heltäckande tjänsteutbud samt en större och kompetentare
utvecklingsresurs inom området ritningshantering. Kunderna finns främst
inom svenska försvaret samt verk och myndigheter till exempel Banverket,
Vägverket.

- Våra och VMS resurser kompletterar varandra utmärkt. Vi har under lång
tid känt varandra väl och vi kommer att kunna erbjuda våra kunder mycket
konkurrenskraftiga tjänster, säger Bo Petersson, divisionschef inom
AerotechTelub.

- Jag ser detta som bästa alternativet för att utveckla verksamheten. På
lång sikt var VMS för litet för att på egen hand hänga med i den
tekniska utvecklingen. Att då sälja till ett stort företag som vi väl
känner, med stora resurser och en decentraliserad organisation känns
mycket bra. Dessutom har AerotechTelub stor kännedom om våra kunder och
vår verksamhet säger Robert Lager, VD, VMS Servicebyrå.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rolf Jahrl, Affärsenhetschef
Telefon 0589-815 71
Mobil 070-595 64 82

Bo Petersson, Divisionschef
Telefon 013-23 13 68
Mobil 073- 668 80 60

Hans Åberg, Controller
Telefon 013-23 17 08
Mobil 073-668 80 05

Robert Lager, VD, VMS Servicebyrån
Telefon 08-739 28 50
Mobil: 0708-25 11 58

VMS har sedan snart 25 år fungerat som servicebyrå inom mikrografi.
Företaget har de senaste 10 åren även varit verksamma med digital
dokumenthantering och arbetar även med att utveckla IT-/webb-lösningar
för teknisk dokumentation. Svenska försvaret är den dominerande kunden,
men svenska verk och myndigheter är också viktiga kunder som till
exempel SJ, Banverket, Vägverket m m.

AerotechTelub
AerotechTelub är ett tjänsteföretag, som erbjuder kvalificerade tekniska
tjänster och kundanpassade systemlösningar inom informationsteknik,
elektronik och flygteknik till totalförsvaret, verk och myndigheter samt
valda nischer inom näringslivet.

AerotechTelub har 2600 medarbetare och omsätter cirka 2,4 miljarder
kronor.

Företaget ägs till 57 procent av Saab, ett av världens ledande
högteknologiska företag och till 43 procent av IT-företaget TietoEnator.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2001/05/22/20010522BIT00640/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2001/05/22/20010522BIT00640/bit0001.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=125639

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF