Ericsson Saab Avionics säljer sin andel i Triangle Equipment A/S

Ericsson Saab Avionics AB säljer sin andel i Triangle Equipment A/S till
Global Geo Services ASA

Ericsson Saab Avionics AB och GGS, Global Geo Services ASA, har träffat
ett avtal som innebär att GGS köper Avionics andel i Triangle Equipment
AS. GGS förvärvar samtidigt samtliga resterande aktier i Triangle
Equipment från övriga aktieägare.

Affären påverkar inte det långsiktiga samarbete mellan Triangle
Equipment och Ericsson Saab Avionics som inleddes 1999 och som omfattar
utveckling och tillverkning av avancerad utrustning i borrhål för
effektivisering av utvinning av olja och gas. Ericsson Saab Avionics
erhåller såväl kontant betalning som aktier i GGS i utbyte mot aktierna
i Triangle Equipment.

- Detta är ett led i processen att exploatera vår breda teknologibas på
den civila marknaden, säger Peter Sandehed, ansvarig för Venture Capital-
funktionen inom Saab-gruppen.

Triangle Equipment är ett norskt bolag med säte i Stavanger som
utvecklar och säljer system och produkter för komplettering av
oljebrunnar.

Global Geo Services ASA är ett norskt bolag med säte i Oslo med speciell
inriktning på insamling av "multi-client seismic data" för lokalisering
av olje- och gasfyndigheter.

Ericsson Saab Avionics AB ägs gemensamt av Saab och Ericsson och är den
ledande leverantören av elektroniksystem till JAS 39 Gripen. Här ingår
bland annat presentationssystemet EP-17 och telekrigsystemet EWS-39.

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad
spetskompetenser och förmågan till systemintegration.

För ytterligare information, kontakta:
Rolf Sandström, Industrisamarbete, Ericsson Saab Avionics AB
Tel: 08 -757 05 61

Anders Stålhammar, Presschef, Saab AB
Tel: 013-187175

www.saab.se

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2001/05/23/20010523BIT00230/bit0002.doc
http://www.bit.se/bitonline/2001/05/23/20010523BIT00230/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=125811

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF