MOD Norge tecknar ett betydande internationell kontrakt med Saab Training Systems

MOD Norge tecknar ett betydande internationellt kontrakt med Saab
Training Systems AB för leverans av en komplett stridsträningsanläggning

Norska Försvarsdepartementet har tillkännagivit att Saab Training
Systems i Huskvarna kommer att få en omfattande order med totalansvar
för leverans och drift av Hærens Taktiska Träningscenter beläget vid
Rena Leir. Det initiala kontraktsvärdet uppgår till över 470 MSEK och
leveranser påbörjas under 2003.

Kontraktet är ett resultat av en internationell konkurrensupphandling.
Kontraktsvärdet, på över 470 miljoner, är till största delen
simulatorutrustning men inkluderar också drift under 5 år.

Hærens Taktiska Träningscenter kommer att ge norska armén möjlighet att
träna sin operationella och taktiska stridseffektivitet, öka sin
taktiska träningseffektivitet samt möjliggöra utveckling för den
enskilde soldatens kompetens, motivering och färdighet.

I och med köpet av stridsträningsanläggningen kommer den norska armén
att kunna genomföra såväl realistiska övningar som analys av övningarna
och den enskilde individens insats. Dessa faktorer är viktiga för att
uppnå en effektiv utbildning.

I utrustningen som Saab Training Systems kommer att leverera ingår:
- Lasersimulatorer för direktskjutande vapen som medger hög grad av
realism och verklighetsnära återgivning av all typer av övningar
- System där övningsledningen kan planera, förbereda, initiera och
genomföra övningar. Systemet möjliggör även analys och utvärdering
- System för simulering av indirekt eldgivning såsom artilleri,
granatkastare, minor, kanoner och kemiska stridsmedel
- System för att förbereda och utföra en effektiv genomgång av
genomförd övning.


För Saab Training Systems innebär kontraktet ytterligare befästning av
nischen som totalleverantör av kompletta stridsträningsanläggningar.
Saab Training Systems erhöll under år 2000 omfattande order inom området
både till Holland och den amerikanska armén i Europa.

Upphandlingar av liknande stridsträningsanläggningar pågår för
närvarande i flera andra länder.

För ytterligare information se följande webadress till det norska
försvarsdepartementet:
www.odin.dep.no/fd/norsk/aktuelt/pressem/index-b-n-a.html.

Saab Training Systems AB verkar inom området militär
utbildningsmateriel; lasersimulatorsystem, stridsträningsanläggningar,
grafiska simulatorer samt målmateriel. Företaget är ett helägt
dotterbolag till Saab AB och har 310 anställda.

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad
spetskompetenser och förmågan till systemintegration.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Ohlson, VD Saab Training Systems Tel:036-38
86 01
Dan Sundqvist, Vice President Operations Saab Training Systems Tel:036-
38 86 81

www.saab.se

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2001/05/02/20010502BIT00500/bit0002.doc
http://www.bit.se/bitonline/2001/05/02/20010502BIT00500/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=121613

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF