Saab Ericsson Space vinner kontrakt från Lockheed Martin

Saab Ericsson Space har vunnit stororder från Lockheed
Martin Austronotics, Denver USA, gällande utveckling
och produktion av nästa generations separationssystem
för den nya Atlas V raketen.

Arbetet kommer att utföras på "Mechanical Products Division" i Linköping
och inkluderar, förutom två typer av separationssystem viss
markutrustning. Saab Ericsson Space garanteras genom kontraktet att
leverera produkterna under en period av tio år. Kontraktets värde
beräknas överskrida 100 MSEK.

Saab Ericsson Space är världsledande på separationssystem och har c:a
90% av världsmarknaden med kunder i Europa, USA, Ryssland och Japan.

Saab Ericsson Space är en internationell leverantör av rymdutrustningar.
Företaget utvecklar och tillverkar datorer, antenner,
mikrovågselektronik, styr- och separationssystem för bärraketer och
satelliter och är marknadsledande inom vissa av sina produktområden.

Huvudkontoret ligger i Göteborg, en division finns vid Saab i Linköping
samt dotterbolag i Österrike och USA. Antalet anställda uppgår till 660.

Företaget ägs av Saab och Ericsson.

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad
spetskompetenser och förmågan till systemintegration.

För ytterligare information, kontakta:
Iréne Svensson, Informationschef, Saab Ericsson Space
tel:031-735 44 63
0705-35 08 18

Denna information finns även utlagd på vår hemsida www.space.se


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2001/05/16/20010516BIT00130/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2001/05/16/20010516BIT00130/bit0001.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=124546

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF