Saab säljer SaabTech Electronics Optronik division

till FLIR Systems
Inc.

Saab har ingått ett intentionsavtal angående försäljning av SaabTech
Electronics Optronikdivision till FLIR Systems Inc, ett av världens
ledande företag inom värmekameror
(IR-kameror) för övervakning och temperaturmätning.
FLIR och Saab tecknar samtidigt ett avtal om samarbete.

SaabTech Electronics Optronikdivision är en ledande leverantör av
kvalificerade optik- och optroniksystem till Saabgruppen och den
europeiska försvarsmarknaden.

Försäljningen är ett led i Saabs fortsatta koncentration av verksamheten
samtidigt som samarbetsavtalet ger Saabgruppen tillgång till den senaste
utvecklingen inom IR-området.

- För FLIR Systems innebär det planerade förvärvet en strategisk
breddning av produktutbudet och nya betydelsefulla marknadskanaler inom
försvarsområdet, säger Earl R. Lewis, vd för FLIR Systems Inc.

Transaktionen innefattar försäljningen av alla tillgångar i
optronikdivisionen i utbyte mot 100 000 aktier i FLIR. Försäljningen
förväntas slutföras under sommaren.

FLIR Systems är ett internationellt företag som arbetar med den senaste
IR-teknologin och är en av världens ledande leverantörer av
bildalstrande system.
(se www.flir.com)

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad
spetskompetenser och förmågan till systemintegration.

För ytterligare information, kontakta:
Arne Almerfors, vd FLIR Systems AB Sverige tel:08-753 25 00
Dan Jangblad, affärsområdeschef Saab Systems and Electronics
tel: 08-580 840 00

www.saab.se

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2001/05/10/20010510BIT00920/bit0002.doc
http://www.bit.se/bitonline/2001/05/10/20010510BIT00920/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=123669

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF