Sveriges första kommersiella TETRA system!

AerotechTelub Contracting AB har fått en order på ca 17 Mkr från
Göteborgs Stads Trafikkontor avseende TETRA system som bland annat skall
användas av kollektivtrafiken i Göteborg.

TETRA står för TErrestrial Trunked RAdio och är en digital plattform för
två vägs radio. Europa leder TETRA utvecklingen som initialt har använts
av räddningstjänsten (Public Safety) i olika länder. Användningsområdet
för tal och data via radio är stort. Göteborgs Stad tar steget mot
kommersiell användning vid införandet av systemet i kollektivtrafiken.

Göteborg har valt ett teknikskifte som innebär att gå från ett
traditionellt analogt radiosystem för spårvagnstrafik till TETRA som ger
kapacitet för både tal- och dataöverföring, ökad kommunikationssäkerhet
och stora möjligheter att utöka såväl funktionalitet som
användningsområde.

Lösningen är ett bra exempel på AerotechTelub Contracting AB kompetens
och förmåga att implementera ny digital teknik för nya
användningsområden. Detta har skett genom att utnyttja en lång och
gedigen erfarenhet med grund i radio, mobiltelefoni och digital teknik.
Det här är för oss en mycket viktig beställning inom ett område som har
stor utvecklingspotential, säger Lennart Forslund, som är Verkställande
direktör på AerotechTelub Contracting AB.

I Göteborg kommer TETRA att ge säkrare, snabbare och flexiblare
uppkopplingar vid tal inom kollektivtrafiken. Gruppsamtal och prioritet
för nödsamtal är några funktioner som är speciella för systemet.
Systemets goda möjligheter för datakommunikation kommer inledningsvis
att användas av trafikkontorets realtidsinformationssystem för
kollektivtrafiken. Genom att skicka positionsmeddelanden från fordon
mycket tätt, utan att drabbas av extrakostnader, ökar precisionen i
informationssystemet. Kapaciteten i TETRA gör att en mängd tillämpningar
kan bli aktuella både inom Trafikkontorets verksamhet men även för
Göteborgs stad. Vi ser stora utvecklingsmöjligheter för verksamheterna
med den funktionalitet som erbjuds, säger Jan-Olof Berndtsson,
utvecklingschef Trafikkontoret Göteborgs Stad.För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lennart Forslund, Vd AerotechTelub Contracting AB:
Telefon 0589-39 71 10
Mobil 0707-13 08 08, eller

Göran Jakobsson, Affärsansvarig Trafikinfrastruktur
AerotechTelub Contracting AB:
Telefon 0243-736 47
Mobil 0707-13 08 12

Jan-Olof Berndtsson, Utvecklingschef Trafikkontoret Göteborgs Stad
Telefon 031-61 16 48
Mobil 0705-77 56 76

Daniel Ulfheden, Utvecklingsansvarig ITS Trafikkontoret Göteborgs Stad
Telefon 031-24 52 59
Mobil: 0707-13 08 08

AerotechTelub Contracting AB är ett dotterbolag till AerotechTelub.

AerotechTelub
AerotechTelub är ett tjänsteföretag, som erbjuder kvalificerade tekniska
tjänster och kundanpassade systemlösningar inom informationsteknik,
elektronik och flygteknik till totalförsvaret, verk och myndigheter samt
valda nischer inom näringslivet.

AerotechTelub har 2600 medarbetare och omsätter cirka 2,4 miljarder
kronor.

Företaget ägs till 57 procent av Saab, ett av världens ledande
högteknologiska företag och till 43 procent av IT-företaget TietoEnator.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2001/05/22/20010522BIT00370/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2001/05/22/20010522BIT00370/bit0001.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=125585

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF