Aerolitoral i Mexico valde Saab Aviocomp för underhåll av komponenter till Saab-flygplan

Aerolitoral i Mexico valde Saab Aviocomp för underhåll av komponenter
till Saab-flygplan

Saab Aviocomp har tecknat en treårig avtalsförlängning med Aerolitoral
avseende underhållet av komponenterna i flygbolagets Saab 340-flotta.
Operationen med denna flygtyp har expanderat mycket snabbt.
Underhållsavtalet omfattar nu 15 flygplan men Aerolitoral avser att
utöka flottan till 25 Saab 340 inom några år.

Aerolitoral har ett mycket högt utnyttjande av sina flygplan,
motsvarande ca 3000 timmar årligen per flygplan, och opererar på rutter
i Mexico samt till södra USA.

Avtalet har baserats på ett fast pris per flygtimme. I samband med
förlängningen så har servicekonceptet ytterligare anpassats till
Aerolitorals behov. I programmet ingår reparation och översyn av
samtliga komponentsystem såsom pneumatik, avionik, hydraulik, landställ
och propeller. Dessutom ingår vissa logistiktjänster.

Avtalet med Aerolitoral är en stor framgång för Saab Aviocomp. Genom
rätt kvalitet och god leveranssäkerhet har våra tidigare levererade
tjänster underlättat detta avtal.

- Vi är mycket glada för detta förtroende, säger Jan Ingvar Johansson,
VD för Saab Aviocomp AB.

Saab Aviocomp AB arbetar med underhåll och reparationer av komponenter
ingående i mellanstora, civila flygplan. Kunderna utgörs av flygbolag
runt om i världen.

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spets
kompetenser och förmågan till systemintegration.

För ytterligare information, kontakta:
Försäljningschef Bertil Johansson
tel: 013-231466
Email: bertil.johansson@celsius.se

www.saab.se.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2001/06/11/20010611BIT00900/bit0002.doc
http://www.bit.se/bitonline/2001/06/11/20010611BIT00900/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=128149

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF