Order värd en halv miljard till Saab Bofors Dynamics

Finska marinen (FNHQ) och Saab Bofors Dynamics har undertecknat ett
kontrakt för att modernisera den finska marinens sjömålsrobotkapacitet.

Kontraktet omfattar dels leverans av ny utrustning och dels uppgradering
av befintlig materiel. RBS15 har varit i drift i den finska marinen
sedan slutet av 1980-talet och detta kontrakt visar ett betydande
förtroende för det svenska systemet.

Programmet är baserat på den finska marinens och Saab Bofors Dynamics
långa erfarenhet av sjömålsrobotsystem, inklusive utvecklingen av den
nya RBS15 Mk3. Parterna har tillsammans definierat den finska marinens
version av RBS15. Under definitionsfasen nyttjade parterna sina
respektive resurser och kompetens, som t ex marinens taktiska och
operativa kunskaper och Saab Bofors Dynamics utvecklingsresurser för
utveckling av målsökare, för att definiera ett toppmodernt system för
framtiden.

Denna skräddarsydda version av RBS15 med Mk3-standard, har av finska
marinen givits beteckningen RBS15 SF3.

Programmet omfattar även omfattande tekniköverföring och finskt
deltagande.

Kontraktsvärdet är i storleksordningen en halv miljard svenska kronor.

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spets
kompetenser och förmågan till systemintegration.

För ytterligare information, kontakta:
Gunnar Språng, Saab Bofors Dynamics tel: 013-186110
Cdr. Ilpo Bergholm, Finnish Naval Headquarters tel:+358 9 181 24213

www.saab.se.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2001/06/14/20010614BIT00450/bit0002.doc
http://www.bit.se/bitonline/2001/06/14/20010614BIT00450/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=128736

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF