Saab kommer att utse Jan Närlinge till VD för Fokker Space

Saab kommer utse Jan Närlinge till VD för Fokker Space, Hollands ledande
rymdindustriföretag, när förvärvet blivit avslutat

Saab Ericsson Spaces 65% och Storks 35% förvärv av Fokker Space granskas
av EUs konkurrensmyndighet. Innan köpet har blivit godkänt kommer Saab
inte att utöva några aktiviteter i bolaget och tillsättandet av Närlinge
kommer ske först efter EU-prövningen är klar.

Jan Närlinge kommer tillföra internationell erfarenhet vilket blir en
stor tillgång för Fokker Space och det kommande integrationsarbetet med
Saab Ericsson Space.

Jan Närlinge har innehaft flera chefsposter inom moderbolaget Saab AB,
han har bl a varit chef för enheten Systems and Flight Test, VD för
DocEye, vice VD för Industrisamarbetet och chef för Saab-BAE Systems
Gripen AB. Han har utbildats inom Svenska Flygvapnet, Svenska
Flygvapnets Militärhögskola, Taktisk Jaktträning och varit verksam som
test pilot.

Saab Ericsson Space är en oberoende leverantör av rymdutrustningar.
Företaget utvecklar och tillverkar datorer, mikrovågselektronik,
antennsystem, samt styr- och separationssystem för satelliter och
bärraketer.

Saab Ericsson Space huvudkontor är beläget i Göteborg, en division finns
vid Saab i Linköping och dotterbolag i Österrike och USA. Saab Ericsson
Space har 660 anställda.

Saab Ericsson Space ägs gemensamt av Saab och Ericsson.

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad
spetskompetenser och förmågan till systemintegration.

För ytterligare information, kontakta:
Anders Stålhammar, Presschef, Saab tel:013-187175
070-889 7096
Iréne Svensson, Informationschef, Saab Ericsson Space tel:031-735 44 63
0705-35 08 18

Informationen finns också tillgänglig på www.space.se, www.saab.se.


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2001/06/06/20010606BIT00410/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2001/06/06/20010606BIT00410/bit0001.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=127434

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF