Saab säljer 60% av A2 Acoustics AB

WM-Data förvärvar 60% av aktierna i A2 Acoustics AB, ett helägt
dotterföretag till Saab AB. A2 Acoustics bildades nyligen av Saabs
Venture Capital Council.

A2 Acoustics besitter spjutspetskompetens inom framför allt aktiv
ljudkontroll som byggts upp under utvecklingen av civila flygplan på
Saab Aerospace. Aktiv ljudkontroll röner allt större intresse inom både
flyg- och bilindustrin. Bolaget består av sex kvalificerade innovativa
medarbetare samt en intressant patentportfölj.

A2 Acoustics kommer att utgöra en strategisk resurs för både WM-Data och
Saab i deras respektive verksamheter inom området aktiv ljudkontroll.

Peter Sandehed, ansvarig för Venture Capital-frågor inom Saab, ser WM-
Data som en mycket kompetent huvudman för att exploatera denna
intressanta teknologi utanför Saabs kärnområden och ser en god tillväxt.

- Det är därför mycket intressant för Saab att vara kvar i bolaget som
minoritetsägare, avslutar Peter Sandehed.

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad
spetskompetenser och förmågan till systemintegration.

För ytterligare information, kontakta:
Urban Emborg, VD, A2 Acoustics tel 013 - 29 03 62
Anders Stålhammar, Presschef, Saab AB tel 013 - 18 71 75------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2001/06/15/20010615BIT00260/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2001/06/15/20010615BIT00260/bit0001.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=128906

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF