Torpedleverans i Motala

Vid en ceremoni idag i Motala överlämnades formellt den första nya tunga
torpeden, Torped 62, till Försvarets materielverk (FMV).

Torpeden överlämnades av Saab Bofors Underwater Systems verkställande
direktör Mikael Grodzinsky till Konteramiral Bertil Björkman, som är
chef för produktionsledningen vid FMV.

Under juni 2001 levererar Saab Bofors Underwater Systems den första
satsen serietorpeder till FMV. I torpedvapensystem 62 ingår även
utrustningar för test av eldledning, utvärdering efter skott samt
verktyg, dokumentation och utbildning för hantering av torpedsystemet på
baser och ombord.

I Sverige har den beteckningen Torped 62 och i exportversion kallas den
för Torpedo 2000. En första exportbeställning har erhållits från
Brasilien.

- Det här är en stor händelse för oss här i Motala, sade Mikael
Grodzinsky, det är ett mycket avancerat och komplicerat
utvecklingsprojekt, i nära samverkan med FMV, som nu lett fram till att
vi kan leverera en ny tung torped som måste betecknas som "State of the
art" i världen Torped 62 är i första hand avsedd att bestycka ubåtar och
kan även skjutas från ytstridsfartyg. Ett vapensystem som vi och våra
kunder tror mycket på. Ett system som också röner stor internationell
uppmärksamhet och där vi räknar med att kunna få ytterligare
beställningar i närtid utöver den vi redan har från Brasilien.

DATA Torped 62/Torpedo 2000:
Diameter 21"(533mm)
Längd 6 m
Vikt 1 450 kg
Fart/distans mer än 40 knop/längre än 40 km
Operativt djup djupare än 500 m

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spets
kompetenser och förmågan till systemintegration.

För ytterligare information, kontakta:
Lars Wallgren, tel:0141- 22 45 18, 070 - 6981568
Saab Bofors Underwater Systems

Mikael Grodzinsky, VD tel:0141-22 45 10, 070-8894648
Saab Bofors Underwater Systems
Kommendör Anders Nilsson, FMV tel:08-782 4828

www.saab.se.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2001/06/12/20010612BIT00630/bit0002.doc
http://www.bit.se/bitonline/2001/06/12/20010612BIT00630/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=128341

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF