Universeums webbplats utvecklat med Ewa-verktyget av AerotechTelub

Universeum, som öppnar den 18 juni, är en unik satsning med en
fantastisk byggnad mitt i Göteborg. Men redan nu kan man "besöka"
Universeum på www.universeum.se . Webbplatsen har utvecklats av
AerotechTelub Information & Media, dotterbolag till AerotechTelub AB.
Webbplatsen bygger på webbverktyget Ewa, ett enkelt
webbadministrationsverktyg för webbsidornas redaktörer.

- AerotechTelub valdes ut bland nio leverantörer att utveckla och
installera vår webbplats, ge oss ett redaktionellt verktyg och en
bilddatabas. Företaget har en bra projektmetod och vi har nu fått ett
verktyg som medger att vi själva på ett enkelt sätt kan hålla vår
webbplats aktuell. Vi har arbetat med deras medarbetare såväl i Göteborg
som i Växjö, och vi är mycket positiva till det fina resultatet, säger
Martin Skarhall, IT-chef på Universeum.

- Vi är mycket stolta över att AerotechTelub fick uppdraget att få
utveckla Universeums webbplats och att de såg fördelarna med det
webbaserade redaktionella verktyget, säger Håkan Sandgren, marknadschef
på AerotechTelub Information & Media.

För ytterligare information kontakta gärna:
Bertil Ullergren, Informationsansvarig AerotechTeub AB
Telefon 0470-42 242
Mobil: 070-621 10 28
e-post: bertil.ullergren@aerotechtelub.se

Malin Lundgren, Informationsansvarig Universeum
Telefon 031-835 962
Mobil: 070-996 76 16
e-post: malin.lundgren@universeum.se

AerotechTelub Information & Media AB är ett dotterbolag till
AerotechTelub.

AerotechTelub
AerotechTelub är ett tjänsteföretag, som erbjuder kvalificerade tekniska
tjänster och kundanpassade systemlösningar inom informationsteknik,
elektronik och flygteknik till totalförsvaret, verk och myndigheter samt
valda nischer inom näringslivet.

AerotechTelub har 2600 medarbetare och omsätter cirka 2,4 miljarder
kronor.

Företaget ägs till 57 procent av Saab, ett av världens ledande
högteknologiska företag och till 43 procent av IT-företaget TietoEnator.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2001/06/12/20010612BIT00740/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2001/06/12/20010612BIT00740/bit0001.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=128370

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF