Post- och telestyrelsen valde AerotechTelub och TietoEnator

AerotechTelub tillsammans med TietoEnator är ett av de företag som
tecknat ramavtal med Post- och telestyrelsen (PTS) avseende
utredningsresurser. Ramavtalet är tvåårigt med möjlighet till
förlängning ytterligare ett år och omfattar tekniska utredningar inom
telefoni, infrastruktur och Internet.

Tidigare under året har AerotechTelub tecknat liknande ramavtal om IT-
konsulttjänster med bland andra Statskontoret och IT-kommissionen.

För ytterligare information kontakta gärna:

Bo Svensson, kund- och ramavtalsansvarig, AerotechTelub, div.
Communications
Tel: 08-705 51 42
Mobil: 0708-54 61 30
E-post: bo.s.svensson@aerotechtelub.se

Erik Nordmark, VD, TE Telecom Sweden AB
Tel: 08-703 66 14
Mobil: 0709-94 66 49
E-post: erik.nordmark@tietoenator.com

AerotechTelub
AerotechTelub är ett tjänsteföretag, som erbjuder kvalificerade tekniska
tjänster och kundanpassade systemlösningar inom informationsteknik,
elektronik och flygteknik till totalförsvaret, verk och myndigheter samt
valda nischer inom näringslivet.
AerotechTelub har 2600 medarbetare och omsätter cirka 2,4 miljarder
kronor.Företaget ägs till 57 procent av Saab, ett av världens ledande
högteknologiska företag och till 43 procent av IT-företaget TietoEnator.

Saab
Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad
spetskompetenser och förmågan till systemintegration. www.saab.se

TietoEnator
TietoEnator är en ledande leverantör av värdeadderande IT-tjänster i
Europa med mer än 10 000 medarbetare och en omsättning på 1.1 miljarder
Euro. Vi erbjuder managementkonsulting, systemutveckling, integration,
drift och support, produktutvecklingstjänster för kunder samt
programvaror. Vi har fördjupad kunskap om våra kunders verksamheter inom
branscher som t ex telekommunikation, bank och finans, offentlig sektor
och skogsindustri. www.tietoenator.com


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/17/20010817BIT00380/bit0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/17/20010817BIT00380/bit0001.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=135580

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF