Säkrare vintervägar

Vägverket har tecknat avtal, värt cirka 8 miljoner kronor, med
AerotechTelub. Avtalet avser systemintegrering och leverans av en ny
generation vägväderstationer, omfattande cirka 200 exemplar, med
leverans under åren 2001 och 2002.

Vägverkets vägväderinformationssystem (VViS) innehåller cirka 700
vägväderstationer och tillhandahåller vägväderinformation för
vinterväghållningen och för att informera trafikanterna om
vädersituation och väglag.

Systemet har successivt byggts upp med start i början på 80-talet, och
AerotechTelub har haft omfattande åtaganden inom VViS under årens lopp.

Vi är mycket glada över att vi fått förtroende att integrera och
leverera nästa generation mätstationer, MS4, säger Lars Sahlin, ansvarig
affärsenhetschef på AerotechTelub.

För ytterligare information kontakta gärna:

Marknadschef Nils-Olof Karlberg, tel. 0470- 42675
eller 0706- 211275, e-post: nils-olof.karlberg@aerotechtelub.se eller

Affärsenhetschef Lars Sahlin, tel. 063- 156330
eller 0706- 756330.
e-post: lars.sahlin@aerotechtelub.se

AerotechTelub
AerotechTelub är ett tjänsteföretag, som erbjuder kvalificerade tekniska
tjänster och kundanpassade systemlösningar inom informationsteknik,
elektronik och flygteknik till totalförsvaret, verk och myndigheter samt
valda nischer inom näringslivet.

AerotechTelub har 2600 medarbetare och omsätter cirka 2,4 miljarder
kronor.

Företaget ägs till 57 procent av Saab, ett av världens ledande
högteknologiska företag och till 43 procent av IT-företaget TietoEnator.------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/15/20010815BIT00310/bit0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/15/20010815BIT00310/bit0001.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=135057

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF