AerotechTelub blir helägt av Saab

Saab och TietoEnator har kommit överens om att Saab ska förvärva
TietoEnators ägarandel i AerotechTelub, för 1 100 mkr.

- AerotechTelub är ett tjänsteföretag med en stark position på marknaden
och den typ av tjänsteproduktion som AerotechTelub erbjuder är en viktig
del av vår kärnverksamhet. Saab var redan tidigare majoritetsägare, men
det faktum att vi nu tar över samtliga aktier, skapar ännu bättre
möjligheter till samarbete och att ta till vara synergier inom Saab-
gruppen, säger Bengt Halse, koncernchef och VD för Saab AB.

- Beträffande de delar av AerotechTelubs verksamhet som kräver en
fristående, självständig och leverantörsobunden roll kommer i det
avseendet inga förändringar att ske, säger Bengt Halse vidare.

-TietoEnator fokuserar starkt på bank och finans, telekom och media, den
offentliga sektorn, samt skogs- och energisektorerna. Försäljningen av
de försvarsrelaterade verksamheterna inom AerotechTelub är ett naturligt
steg i denna fokusering. Vi är glada över att företaget nu får en
huvudägare som har försvarsindustrin som ett av sina kärnområden. Vi är
övertygade om att denna ägarförändring kommer att bidra till en positiv
utveckling för AerotechTelub, säger Åke Plyhm, vice koncernchef vid
TietoEnator.

AerotechTelub bildades under 1999 genom en fusion av Celsius Aerotech
och delar av TietoEnator. Ägarförhållandet har sedan bildandet varit
Saab (tidigare Celsius) 57 procent och TietoEnator 43 procent. När
avtalet om fusionen av Celsius Aerotech och delar av TietoEnator gjordes
upp, tecknades också ett särskilt optionsavtal som gav dåvarande
Celsius, nu Saab, rätt att förvärva TietoEnators andel på 43 procent.

Överlåtelsen kräver ett godkännande från de svenska
konkurrensmyndigheterna.

AerotechTelub
AerotechTelub är ett tjänsteföretag, som erbjuder kvalificerade tekniska
tjänster, underhåll och kundanpassade systemlösningar inom
informationsteknik, elektronik och farkostteknik till totalförsvaret,
verk och myndigheter samt valda nischer inom näringslivet. AerotechTelub
har 2600 medarbetare och omsätter cirka 2,4 miljarder kronor.

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad
spetskompetenser och förmågan till systemintegration.

TietoEnator är en ledande leverantör av värdeadderande IT-tjänster i
Europa med mer än 10 000 anställda och en omsättning på 1.1 miljarder
Euro. TietoEnator erbjuder managementkonsulting, systemutveckling,
integration, drift och support, produktutvecklingstjänster för kunder
samt programvaror. TietoEnator har djup kunskap om våra kunders
verksamheter inom branscher som t ex telekommunikation, bank och finans,
offentlig sektor samt skog och energi.

För vidare information, var vänlig kontakta:

Jan Nygren, Verkställande ledningen, Saab AB Tel: 013-181999

Bertil Ullergren, Tel: 0470- 422 42,
Informationsdirektör, AerotechTelub 0706-21 10 28


Anders Stålhammar, Tel: 013-18 71 75
Presschef Saab AB

Åke Plyhm, Tel: 08-632 1410
vice Koncernchef, TietoEnator.

Eric Österberg, Tel: 08-632 14 26
Informationsdirektör TietoEnator. 070-590 0599


www.aerotechtelub.se
www.saab.se
www.tietoenator.com

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/09/07/20010907BIT00340/bit0002.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/09/07/20010907BIT00340/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=138711

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF