Banden knyts i Taastrup

Celsius Metech A/S öppnar kontor i Taastrup för att betjäna sina kunder
i Sydsverige och på Själland.

Tack vare Öresundsförbindelsen har många danska och svenska verksamheter
sett möjligheten med samarbete över landgränserna. En av dessa är
verksamheten Celsius Metech, som med sina laboratorier i Sverige,
Danmark, Finland och Tyskland är Nordens största tredjepartsleverantör
av kalibrering och underhåll av såväl elektronisk som mekanisk
mätutrustning.

I början av året tog vi inom Celsius Metechgruppen beslut om en
sammanslagning av verksamheterna i våra laboratorier i Lund och
Ballerup, säger Bendix Christensen, VD för Celsius Metech A/S.
Bakgrunden var etableringen av Öresundsförbindelsen, som öppnade
möjligheten att betjäna kunderna både på Själland och i Skåne-området
från det dåvarande laboratoriet i Ballerup.

Som följd ökade verksamheten i kalibreringslaboratoriet i Ballerup så
mycket att dåvarande lokaler snabbt blev för trånga. Därför är
Själlandsavdelningen nu flyttad till nya och väsentligt större lokaler i
Taastrup. Det nya laboratoriet skall betjäna kunder på Själland och i
Skåne-området inom kalibrering av mätutrustning, men samtidigt vara
kompetenscenter inom kalibrering av fiberoptisk mätutrustning för hela
Norden.

Celsius Metech A/S är ett dotterbolag till AerotechTelub.

AerotechTelub
AerotechTelub är ett tjänsteföretag, som erbjuder kvalificerade tekniska
tjänster, underhåll och kundanpassade systemlösningar inom
informationsteknik, elektronik och farkostteknik till totalförsvaret,
verk och myndigheter samt valda nischer inom näringslivet.
AerotechTelub har 2600 medarbetare och omsätter cirka 2,4 miljarder
kronor. www.aerotechtelub.seFör ytterligare information kontakta gärna:
Bertil Ullergren, Informationschef AerotechTelub, tel 0470-42 242
mobil 070-621 10 28
e-post: bertil.ullergren@aerotechtelub.se
eller
Bendix Christensen, VD Celsius Metech A/S,
tel +45 96 62 50 01,
e-post: bendix.christensen@celsiusmetech.dk


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/09/06/20010906BIT00240/bit0002.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/09/06/20010906BIT00240/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=138535

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF