SAAB och BAE SYSTEMS förstärker Gripen-samarbetet

Saab och BAE SYSTEMS förstärker Gripen-samarbetet

Saab och brittiska BAE SYSTEMS samarbetar sedan 1995 i ett joint-venture
för marknadsföring och försäljning av Gripen. För att ytterligare
förstärka samarbetet och öka möjligheterna till fortsatt export, bildas
ett gemensamägt bolag kallat Gripen International. Gripen International
registreras som ett kommanditbolag i Sverige men kommer att vara
verksamt i både Sverige och Storbritannien med personal från Saab och
BAE SYSTEMS.

Följande pressmeddelande sänder Saab Aerospace och BAE SYSTEMS gemensamt
ut idag.

SAAB and BAE SYSTEMS empowers the Gripen Joint Venture

The recent success of Gripen in the export market has demonstrated the
potential of the BAE SYSTEMS and Saab joint approach to securing export
sales for the aircraft. Significant market interest in the Gripen has
resulted in campaigns in a number of countries. BAE SYSTEMS and Saab
will be working closely together to secure and deliver export contracts
for this excellent defence system for many years to come.

In order to maximise the return from our marketing investment, and to
ensure effective co-ordination of our activities through contract
delivery, we have decided to strengthen our export alliance through the
further enhancement of our Joint Venture company, now named Gripen
International. The company will be registered in Sweden, and populated
by staff from both shareholders and co-located in offices both in Sweden
and the UK, thereby combining the strength of the two nations in the
support of the Gripen export.

The new company will be formed from 3:rd September this year. The
resources of Gripen International will be reporting through its Managing
Director to a joint Board and equally owned by the two shareholders.

We are pleased to announce the appointment of Ian McNamee as Managing
Director of Gripen International, and Kjell Möller as Deputy Managing
Director. Ian was formerly the Managing Director of Thomson Marconi
Sonar Limited. Kjell was previously Head of Marketing within Saab
Aerospace and led Saab's contribution to the South African and other
Gripen campaigns.

"This is an important step to focus the activities for the Gripen export
as we now create a single prime contract management structure and it
confirms our strong commitment to meet all demands from the market"
states Ian McNamee, the newly appointed Managing Director of Gripen
International.


The establishment of Gripen International comes at a time when the
Swedish Airforce is preparing for engagement of Gripen in international
peace support operations. "This will further strengthen our market
position as it combines the export requirements with the Swedish needs
for international interoperability" concludes Kjell Möller, the new
Deputy Managing Director of the joint venture company.

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad
spetskompetenser och förmågan till systemintegration.

För vidare information, var vänlig kontakta:
Peter Larsson, Informationschef Saab Aerospace Mobile: +46 70 989 71 09
Office: +46 13 18 29 10


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/09/05/20010905BIT00630/bit0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/09/05/20010905BIT00630/bit0001.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=138422

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF