SaabTech Systems får beställning på anpassning av flygledningssystem för 41 miljoner kronor

SaabTech Systems får beställning på anpassning av flygledningssystem för
41 miljoner kronor

FMV (Försvarets materielverk) har beställt anpassning och
vidareutveckling av StriC från SaabTech Systems för sammanlagt 41
miljoner kronor.

StriC, som varit operativt sedan 1998, är försvarsmaktens
flygledningssystem för Jas 39 Gripen. Beställningen omfattar i huvudsak
åtgärder motiverade av förändringar i de omgivande systemen.

SaabTech Systems är huvudleverantör av StriC-projektet, som har pågått
sedan 1990 i nära samarbete med FMV. Det är ett av Sveriges största
systemintegrations- och programvaruutvecklingsprojekt.

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad
spetskompetenser och förmågan till systemintegration.

För ytterligare information, kontakta:
Lars Svanberg, FMV:s uppdragsledare, Tfn: 070-516 10 10
Marinette Radebo, marknadsansvarig Tfn: 073-668 52 42

www.saab.se


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/09/25/20010925BIT00340/bit0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/09/25/20010925BIT00340/bit0001.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=140822

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF