Saab Ericsson Space avbryter förhandlingarna om köp av Fokker Space

Saab Ericsson Space, Göteborg, har beslutat att inte fullfölja det
planerade förvärvet av Fokker Space BV, Holland. Överenskommelse har
inte kunnat träffas mellan säljaren och köparna, Saab Ericsson Space och
holländska Stork, om en acceptabel garanti för vissa tidigare gjorda
åtaganden, vilket gör att förhandlingarna inte fullföljs.

- Vi har inte fått tillräckliga garantier för tidigare gjorda åtaganden
och kan därför inte nu gå in i ett delägarskap. Vi hade länge goda
förhoppningar om att finna en gemensam lösning men det visade sig inte
möjligt, säger Bengt Mörtberg, VD för Saab Ericsson Space.

Saab Ericsson Space är en oberoende leverantör av rymdutrustningar.
Företagets huvudprodukter är datorer, mikrovågselektronik och antenner,
styr- och separationssystem samt termiska isoleringsmaterial för
användning ombord på satelliter och bärraketer. Huvudkontoret finns i
Göteborg, en division vid Saab i Linköping och dotterbolag i Österrike,
Austrian Aerospace, och i USA, Saab Ericsson Space Inc. Saab Ericsson
Space har 660 anställda.

Saab Ericsson Space ägs gemensamt av Saab och Ericsson.

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad
spetskompetenser och förmågan till systemintegration.

Ericsson är en världsledande leverantör inom telekommunikation. Ericsson
erbjuder totala lösningar från system och applikationer till
mobiltelefoner och andra kommunikationsmedel.

För ytterligare information, kontakta:
Iréne Svensson, Informationschef, Saab Ericsson Space tfn: 031-735
44 63,0705-35 08 18.

Informationen finns också tillgänglig på www.space.se

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/30/20011030BIT00220/bit0002.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/30/20011030BIT00220/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=146301

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF