Saab får order från FMV värd 500 miljoner

Försvarets materielverk (FMV) har beställt ett integrationsarbete av
Saab för nya precisionsvapen till svenska JAS 39 Gripen, värt 500
miljoner kronor. Systemet ger JAS 39 Gripen kapacitet att
precisionsfälla laserstyrda vapen. Vapnen anskaffas av FMV.

I beställningen ingår även anskaffning av vapenbalkar av NATO-typ för
användning till JAS 39 Gripen. Sammantaget ökar detta Gripens förmåga
till interoperabilitet för deltagande i internationella fredsbevarande
insatser.

Vapenbalkarna, som har utvecklats av Saab och BAE SYSTEMS, tillverkas av
Denel i Sydafrika. Detta är en del av industrisamarbetspaketet från
försäljningen av 28 stycken Gripen till Sydafrika.

Beställningen går till Industrigruppen JAS (IG JAS) varav Saab
Aerospaces andel av beställningsbeloppet motsvarar 477 MSEK, Saab
Avionics 19 MSEK och AerotechTelubs 5 MSEK.

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad
spetskompetenser och förmågan till systemintegration.

För ytterligare information, kontakta:
Peter Larsson, Informationschef, Saab Aerospace Tfn:070-989 71 09
013-465 31 09

www.saab.se

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/05/20011005BIT00360/bit0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/05/20011005BIT00360/bit0001.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=142381

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF