Saab har fått order värd 90 MSEK från Amerikanska flygvapnet

Efter omfattande utvärderings- och kvalificeringsprov väljer amerikanska
flygvapnet Saab Avioncs' avancerade motmedelsfällare BOL för skydd av F-
15 Eagle.

Beställningen förväntas följas av kompletteringar att utrusta hela
flottan av F-15 plan.

Saab Avionics har ingått samarbete med BAE SYSTEMS, USA och Chemring
Countermeasures, Storbritannien för marknadsföring och produktion av
BOL. I enlighet med detta agerar BAE nu huvudleverantör i USA, men stora
delar av produktionen kommer att ske i Sverige.

Beställningen är av betydande strategiskt värde som den första från
amerikanska flygvapnet och är ett gott betyg till svensk
motmedelsteknik.

Saab Avionics är en ledande leverantör av avionik och telekrigssystem på
den internationella marknaden och huvudleverantör till svenska JAS39
Gripen.

Saab Avionics är en affärsenhet inom Saab gruppen, ett av världens
ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar,
flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till
systemintegration.

BOL är en avancerad fällare av motmedel, oftast integrerad i flygplanets
robotlavett. BOL fäller radarreflekterande remsor eller IR-material som
bildar skenmål och skyddar på så sätt flygplanet från att pålåsas och
träffas av fientliga robotar.

För ytterligare information, kontakta:

Lennart Sjöholm Tfn: 08-580 85378,
073-668 5378

Per Hansson Tfn: 08-580 84437,
073-668 4437

www.saab.se

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/22/20011021BIT00010/bit0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/22/20011021BIT00010/bit0001.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=144449

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF