Saab Nyge Aero tecknar avtal om målflyg värt 300 miljoner kronor

Saab Nyge Aero tecknar avtal om målflyg värt
300 miljoner kronor

FMV och Saab Nyge Aero har inom ramen för det nuvarande målflygavtalet
omförhandlat och tecknat ett nytt avtal för perioden 2003-2009.

- För Saab Nyge Aero ger avtalet en bra grund för fortsatt utveckling av
specialflygtjänster för försvaret och med utvecklade tjänster kommer vi
även att kunna ta nya marknadsandelar i Europa och övriga världen, säger
Bengt Hörnsten, VD för Saab Nyge Aero.

Genom målflygavtalet säkerställs Försvarsmaktens behov av
specialflygtjänster.
Verksamheten omfattar ett totalansvar för genomförande av målbogsering
och störflygning samt underhåll av flygplan och utrustning. Avtalet är
ett avropsavtal som möjliggör anpassning i takt med försvarsmaktens
ändrade behov.

Saab Nyge Aero opererar idag med 2 st Learjet-35 och 9 st Mitsubishi Mu-
2 flygplan. Samtliga flygplan har med egna resurser modifierats för
specialflygoperationer.

Saab Nyge Aero är ledande inom området specialflyg. Bolagets verksamhet
är förlagd till Nyköping och Ljungbyhed och omfattar även modifieringar,
kvalificerade specialanpassningar, underhåll av flygplan och helikoptrar
samt ett antal agenturer inom flygbranschen.

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad
spetskompetenser och förmågan till systemintegration.

För ytterligare information, kontakta:
Bengt Hörnsten VD, Saab Nyge Aero AB Tfn: 0155-77110
e-mail: bengt.hornsten@nygeaero.se Fax: 0155-26 74 93

Bo Söderling vVD Målflygchef, Saab Nyge Aero AB Tfn: 0155-77159
e-mail: bo.soderling@nygeaero.se Fax: 0155-26 72 52


www.saab.se

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/02/20011002BIT00310/bit0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/02/20011002BIT00310/bit0001.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=141811

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF