AerotechTelub får beställning värd 72 Mkr från Försvarets materielverk

AerotechTelub och IG JAS (Industrigruppen JAS) har fått en beställning
värd 72 miljoner kronor från Försvarets materielverk på typbunden
underhållsutrustning till flygplan JAS39 Gripen. Utrustningen är avsedd
för serviceplutoner, klargöringstroppar och Försvarets Flygverkstäder i
Luleå. Utrustningen kommer att levereras successivt under två år.

Underhållsutrustningarna är avsedda för den 7:e och 8:e JAS-divisionen.
I och med denna beställning levererar AerotechTelub ett grundpaket
underhållsutrustning till landets samtliga JAS-divisoner, som med
nuvarande inriktning i det svenska JAS-programmet är 8 divisioner.

AerotechTelub är ett tjänsteföretag, som erbjuder kvalificerade tekniska
tjänster, underhåll och kundanpassade systemlösningar inom
informationsteknik, elektronik och farkostteknik till totalförsvaret,
verk och myndigheter samt valda nischer inom näringslivet.

AerotechTelub ingår i Saab-gruppen, ett av världens ledande
högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg
och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till
systemintegration.

För ytterligare information, kontakta:
Anders Unell, Programchef JAS/AerotechTelub Tfn: 0589-81435
e-post: anders.unell@aerotechtelub.se

Lennart Pettersson, affärsenhetschef Underhållsutrustning Tfn:013-
231255
e-post: lennart.pettersson@aerotechtelub.se

www.saab.se

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/14/20011114BIT00360/bit0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/14/20011114BIT00360/bit0001.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=148796

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF