AerotechTelub fördubblar produktionskapaciteten för Elektas Leksell Gamma Knife

AerotechTelub fördubblar produktionskapaciteten för Elektas Leksell
Gamma Knife

AerotechTelub inviger den 16 november ny monteringshall för produktion
av Elektas Leksell Gamma Knife. Ett ökande antal leveranser har gjort
att nuvarande produktionslokaler har blivit för små. Under hösten har
därför en stor monteringshall iordningställts, vilket innebär en
fördubbling av produktionskapaciteten mot tidigare.

AerotechTelubs långa samarbete med Elekta har utvecklats starkt under de
senaste åren tack vare Elektas försäljningsframgångar. Vår roll är att
tillverka och att medverka i utvecklingsarbetet av nya modeller av
strålkniven, Leksell Gamma Knife. AerotechTelub har nu ett komplett
systemleveransansvar och i den senaste modellen ingår mer elektronik och
IT än i tidigare system. Tillverkning av komplexa och tekniskt
avancerade produkter inom det medicintekniska området är ett bra exempel
på hur kompetens och resurser från försvars- och flygverksamhet kan
användas.

Elekta är ett ledande internationellt medicintekniskt företag, som
erbjuder avancerade och innovativa kliniska lösningar och tjänster för
precisionsbestrålning av cancer och icke-invasiv strålkirurgi för
sjukdomar i hjärnan såsom tumörer och kärlsjukdomar samt sjukdomar i
centrala nervsystemet såsom epilepsi och Parkinson.

AerotechTelub är ett tjänsteföretag, som erbjuder kvalificerade tekniska
tjänster, underhåll och kundanpassade systemlösningar inom
informationsteknik, elektronik och farkostteknik till totalförsvaret,
verk och myndigheter samt valda nischer inom näringslivet.

AerotechTelub ingår i Saab-gruppen, ett av världens ledande
högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg
och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till
systemintegration.

För ytterligare information, kontakta:
Gert Lövgren, Marknadschef AerotechTelub Tfn:013-231138,
e-post: gert.lovgren@aerotechtelub.se 073-6688153

Johan Sedihn, VD Elekta Instrument AB, Tfn: 013-4605300

www.saab.se

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/16/20011116BIT00410/bit0003.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/16/20011116BIT00410/bit0003.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=149252

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF