Saab Bofors Underwater Systems AB inleder förhandlingar om avveckling av verksamheten i Landskrona

Saab Bofors Underwater Systems AB inleder förhandlingar om avveckling av
verksamheten i Landskrona

Efter beslut som fattats i Saab Bofors Underwater Systems AB styrelse
kommer företaget att inleda MBL-förhandlingar med berörda fackliga
organisationer avseende avveckling av verksamheten i Landskrona.

Beslutet grundar sig på behov av kostnadsreduktion och en vikande
marknad inom aktuella produktområden. Avvecklingen berör samtliga
anställda vid enheten. Varsel rörande 41 personer kommer att tillställas
Länsarbetsnämnden i mitten på denna vecka. Ett begränsat antal anställda
kommer att kunna erbjudas fortsatt anställning vid företagets
anläggningar i Motala. Avvecklingen planeras att vara helt genomförd
under första halvåret 2002.

- Det har varit ett mycket svårt beslut att ta, men tyvärr en nödvändig
åtgärd, säger Mikael Grodzinsky, VD för Saab Bofors Underwater Systems
AB, och fortsätter:

- Vi kommer att göra vårt bästa för att mildra konsekvenserna så långt
det går för de medarbetare som berörs av beslutet

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad
spetskompetenser och förmågan till systemintegration.

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Grodzinsky, VD, Saab Bofors Underwater Systems AB
Tfn:0141-224510,
073-6682600

Anders Florenius, Informationschef, Saab Bofors Dynamics AB
Tfn:0586-81223,
070-5823230

www.saab.se

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/14/20011114BIT00210/bit0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/14/20011114BIT00210/bit0001.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=148763

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF