Saab deltar i Europeisk studie för framtida stridsflygsystem

Saab välkomnar beskedet att försvarsministrarna i Frankrike, Tyskland,
Italien Spanien, Sverige och Storbritannien har deklarerat avsikten att
genomföra en gemensam studie för att ta fram en första kravbild på
framtida stridsflygsystem i tidsperspektivet 2020.

Saab och de övriga ledande europeiska flygindustrierna (Alenia
Aerospace, BAE SYSTEMS, EADS och Dassault Aviation), inser att de
långsiktiga behov som myndigheterna identifierar, kräver att teknologier
och system utvecklas och demonstreras gemensamt i Europa för att ge
bästa effekt. Företagen har därför förklarat sig beredda att arbeta
tillsammans för att :

· Genomföra teknikutvecklingsprojekt inom redan identifierade områden
av hög prioritet, såsom smygteknik, datalänkar i nätverkscentrerade
spanings-, lednings- och övervakningssystem, samt ledning och styrning
av obemannade flygplan. Dessa projekt förväntas starta omgående.
· Genomföra teknologiprogrammet ETAP (European Technology Acquisition
Programme) med ledning av myndigheternas studie. ETAP kommer att
innehålla teknikutveckling (Technology Demonstration Projects, TDP's)
och demonstratorer (Technology Demonstration Vehicles, TDV's) inom
nyckelområden för framtida stridsflygsystem. Resultaten kan införas i
befintliga system eller i framtida gemensamma europeiska system i
tidsperspektivet 2020.
· Genomföra utveckling av bemannade eller obemannade stridsflygsystem
för att möta de sex ländernas framtida behov

Saab stöder till fullo de europeiska myndigheternas initiativ. Saab är
beredd att arbeta tillsammans med de europeiska myndigheterna och
ledande europeiska flygindustrier för att utveckla erforderliga
teknologier och förmågor. Därmed tillgodoses militära krav på framtida
europeiska stridsflygsystem kring 2020 samtidigt som Europa bibehåller
en effektiv och globalt konkurrenskraftig flyg- och försvarsindustri.

Saab ser möjligheter att kombinera teknologier från ETAP med Saab's
NetDefence koncept för framtida försvarssystem och kunna erbjuda
framtida stridsflygsystem inom ramen för ett nätverkscentrerat försvar.
Förutom Saab kommer Volvo Aero Corporation, Ericsson och ledande svenska
forskningsorganisationer att delta i ETAP.

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad
spetskompetenser och förmågan till systemintegration.

För ytterligare information, kontakta:
Peter Larsson, informationschef, Saab Aerospace Tfn: 070-989 7109

www.saab.se

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/19/20011119BIT00830/bit0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/19/20011119BIT00830/bit0001.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=149497

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF