Saab genomför vindtunnelprov med möjligt framtida europeiskt skolflygplan

Det finns ett europeiskt behov att utveckla ett nytt skolflygplan under
början av nästa decennium. Saab deltar med studier och har nu genomfört
vindtunnelprov med en prototyp som bidrar till utvecklingen av ett
möjligt framtida europeiskt skolflygplan.

Saab Aerospace arbetar aktivt i en europeisk industrigrupp som syftar
både till ett framtida sameuropeiskt pilotutbildningskoncept, såväl som
ett möjligt sameuropeiskt skolflygplan. Förutom Saab Aerospaces förslag
till skolflygplan finns ett antal andra koncept från övriga deltagare i
Eurotrainingstudien.

- Vi har gott hopp om att vårt koncept skall kunna utgöra grunden för
det nya skolflygplanet. Skälet till detta är att vi designat flygplanet
för att det skall utgöra en kostnadseffektiv komponent i ett framtida
system där en mix av flygplan och simulatorer används. Kunskapen från
Gripen avseende både flygteknik och systemteknik har starkt bidragit
till det lyckade resultatet, säger Tomas Karlsson, programledare för
Eurotraining inom Saab Aerospace.

Just nu genomförs prov med en vindtunnelmodell av tänkbart skolflygplan
på Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI), i Stockholm.
Vindtunnelmodellen är byggd i
skala 1:14 och uppbyggd efter samma förutsättningar som motsvarande
modeller för Gripen. Detta är en komplex modell av stål som väger 21
kilo och har många avancerade detaljer som genomströmmat luftintag och
små tryckhål för mätning av lufttryck. Syftet med proven är att studera
flygenvelopen, dvs. aerodynamiska krafter och moment på flygplanet.
Skolflygplanet är tänkt att kunna flyga strax under ljudhastighet,
vilket medfört att modellen utsatts för många stora krafter under
proven.

Skolflygplansstudien är ett Nationellt Flygtekniskt Forskningsprogram
(NFFP). Syftet med studien är att utforma och utreda ett möjligt koncept
på ett framtida skolflygplan. Denna förstudie befäster Saab Aerospaces
position som en av de ledande flygindustrierna. Hela studien har skett i
samarbete med FOI/FFA och beräknas vara avslutad i mars nästa år.

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad
spetskompetenser och förmågan till systemintegration.

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Peter Larsson, Informationschef, Saab Aerospace
Tfn 013-465 3109, 0709-89 71 09

Bilder
För pressbilder kontakta Marie Karlsson, tfn: 013-18 29 10,
fax: 013-18 54 27,
email: marie.karlsson@saab.se


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/29/20011129BIT00510/bit0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/29/20011129BIT00510/bit0001.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=150956

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF