Saab Avionics får order värd cirka 600 miljoner kronor från FMV (Försvarets materielverk)

Saab Avionics får order värd cirka 600 miljoner kronor från FMV
(Försvarets materielverk)

Saab Avionics har i internationell konkurrens fått en beställning från
FMV på utveckling och leverans av spaningskapslar till JAS 39 Gripen.


Spaningskapseln baseras på en modulärt utbyggbar plattform, med stor
utvecklingspotential, som i denna första version har sensorer anpassade
för internationella fredsuppdrag och incidentberedskap. De första
spaningskapslarna kommer att levereras till Försvarets materielverk år
2004.

Saab Avionics är en ledande leverantör av avionik och telekrigsystem på
den internationella marknaden och huvudleverantör till svenska JAS 39
Gripen.

Saab Avionics ingår i Saab-gruppen, ett av världens ledande
högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg
och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till
systemintegration.

För ytterligare information, kontakta:
Micael Johansson, vice vd, Saab Avionics Tfn: 08-757 35 77,
070-590 55 81
Anna Bergenlid, informationschef, Saab Avionics Tfn 08-757 03 83,
070-573 99 42


www.saab.se

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/21/20011221BIT00560/bit0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/21/20011221BIT00560/bit0001.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=154326

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF