Tjeckien väljer Gripen

TJECKIEN VäLJER GRIPEN

Den tjeckiska regeringen meddelade idag att man avser att ersätta de Mig
21-plan som för närvarande ingår i landets flygvapen med 24 Gripen-
flygplan från SAAB-BAE SYSTEMS. Därmed tillgodoser man landets behov av
luftförsvar under de kommande 30-40 åren, samtidigt som man säkerställer
anpassning till NATO:s vapensystem.

Förutsatt att de redan påbörjade kontraktsförhandlingarna kan slutföras
till båda parters belåtenhet kommer det tjeckiska flygvapnets första
division av Gripen att vara operativ i slutet av 2005. Det levererade
planen kommer att vara helt NATO-kompatibla och uppfylla krav på
interoperabilitet. Planet kommer att motsvara de krav som NATO ställer i
fråga om standardisering av regler och procedurer, inklusive NATO:s
standardsystem för kommunikation med datalänkar och lufttankning.

Efter att ha tagit del av den tjeckiska regeringens beslut säger chefen
för region Europa vid Saabs partner i Gripen-projekt, BAE SYSTEMS,
Julian Scopes:

- Vi har arbetat hårt för att till en rimlig kostnad erbjuda Tjeckien en
effektiv lösning för landets nuvarande och framtida försvar, och jag är
därför mycket glad över dagens tillkännagivande. Vi inser att vi står
inför en förhandlingsperiod med komplexa frågor, men vi tror att
utgången kommer att vara till fördel för samtliga berörda parter.

- Gripen, med sin förmåga till jakt, attack, spaning kommer att tillföra
det tjeckiska flygvapnet utomordentliga prestanda, vilket inkluderar
anpassning till NATO och maximal samverkan med det tjeckiska
skolflygplanet L159.

Genom sitt samägda bolag Gripen International kommer Saab och BAE
SYSTEMS att stödja anskaffandet av Gripen med ett program för
industrisamarbete som motsvarar 150% av kontraktsvärdet och innebär
leverans under en 10-årsperiod. Industrisamarbetsprojekt motsvarande
halva kontraktsvärdet kommer att ske under de första två åren av
kontraktets giltighetstid.

Den tjeckiska regeringen kommer att erbjudas finansiering för 100% av
kostnaden enligt kontraktet, med återbetalning under minst 15 budgetår,
räknat från datum för kontraktets undertecknande.

Bakom paketet för finansiering av Gripen-kontraktet står ett konsortium
av tjeckiska och internationella banker samt de nationella
exportkreditnämnderna i såväl Sverige som Storbritannien. Därmed
tillförsäkras den tjeckiska regeringen ett 100-procentigt skydd mot
oförutsebara fluktuationer på den internationella valutamarknaden.

- Gripen och L159 kommer att utgöra en effektiv kombination inom det
tjeckiska flygvapnet genom att de båda produkterna kompletterar varandra
och därmed säkerställer hög operativ verkan, framhåller Scopes.

Gripen, som redan används operativt inom det svenska flygvapnet, har
också valts av flygvapnen i Sydafrika (28 plan) och Ungern (14 plan)

För ytterligare information, kontakta:
Peter Larsson, Informationschef, Saab Aerospace Tfn: 013-465 3109,
0709-89 71 09
John Neilson, Informationschef,
Gripen International Tfn: +44 7802 337704
e:mail: john.neilson@baesystems.com

Marie Aktö, informatör,
Gripen International Tfn: 013-184216
e:mail: marie.akto@saab.se 070-9897110


Fotografier och allmän information finns på www.gripen.com------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/10/20011210BIT00930/bit0003.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/10/20011210BIT00930/bit0003.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=152263

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF