UNGERN OCH GRIPEN INTERNATIONAL TECKNAR AVTAL OM INDUSTRISAMARBETE

Ungerns ekonomiminister, György Matolcsy, och Ian McNamee, vd för Gripen
International, har idag i Budapest tecknat ett avtal om
industrisamarbete. Avtalet är knutet till den ungerska regeringens
leasning av 14 Gripen för att täcka landets behov av såväl nationellt
som NATO- och Europa-anpassat luftförsvar.

Värdet av detta industrisamarbetsavtal överstiger värdet av Ungerns
åtaganden för leasing av flygplan. Industrisamarbetsavtalet gäller nio
år från och med det datum då avtalet undertecknas.

- Vi har redan levererat så kallad förbokad industrisamarbete ("pre-
offset") till Ungern värt 661 miljoner USD, och vi förhandlar för
närvarande med mer än 40 företag för att vidareutveckla detta åtagande,
säger Ian McNamee och fortsätter:

- Leasingen av Gripen kommer att fungera som en katalysator för Ungerns
fortsatta ekonomiska tillväxt och skapa arbetstillfällen genom bildandet
av partnerägda företag och skapandet av förbättrade exportmöjligheter.

Programmen för industrisamarbete kommer att baseras på den prioritering
av verksamheter och regioner som görs av den ungerska regeringen. Gripen
International har kunnat utnyttja styrkan i det internationellt
industrinätverk, som förutom Saab och BAE SYSTEMS även omfattar andra
företag. Detta har gjort det möjligt att förhandla fram ett avtal som
innebär långsiktiga ekonomiska fördelar för Ungern.

Saab och BAE SYSTEMS, som samäger Gripen International, är världsledande
när det gäller industrisamarbete i samband med leverans av
försvarsmateriel. Hittills har program för industrisamarbete
implementerats i mer än 30 länder till totalt värde av mer än 22
miljarder USD.

För mer information, v g kontakta:
Peter Larsson, Informationschef Saab AeroapceTel: 0709-89 7109
peter.larsson@saab.se

Marie Aktö, Manager Communications, Tel.: 013-184216
Gripen International 070-989 7110
marie.akto@saab.se
John Neilson, Vice President Communications, Tel.: +44 1252 384795
Gripen International +44 7802 337704
john.neilson@baesystems.com

www.gripen.com

Kompletterande information:
Gripens konstruktion tillgodoser både dagens och framtidens behov,
samtidigt som flygplanet uppfyller strikta krav i fråga om flygsäkerhet,
tillförlitlighet, effektiv utbildning och låga driftskostnader.

Gripen International ägs till lika delar av Saab AB i Sverige och BAE
SYSTEMS i Storbritannien.

Gripen används redan av det svenska flygvapnet, som har beställt 204
flygplan (varav 28 tvåsitsiga). Dessutom har Gripen beställts av det
sydafrikanska flygvapnet (28 flygplan). Dessutom har Tjeckien har valt
att gå till slutförhandling om köp av 24 Gripen-flygplan.

Gripen International har inlett förhandlingar med den polska regeringen,
som avser att köpa upp till 60 nya jaktplan, och inlämnat offert till
den brasilianska regeringen gällande 24 nya Gripen. Svar på den
österrikiska regeringens begäran om offertförslag kommer att lämnas i
januari nästa år och omfatta leverans av upp till 30 Gripen.

Bilder av Gripen i de ungerska färgerna finns på www.gripen.com


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/20/20011220BIT01870/bit0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/20/20011220BIT01870/bit0001.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=154153

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF