Ungerns val av Gripen ger miljardorder

UNGERNS VAL AV GRIPEN GER MILJARDORDER

Ett avtal har tecknats mellan Försvarets Materielverk (FMV) och Gripen
International för anpassning och support av de 14 JAS 39 Gripen som är
avsedda för Ungern.

Gripen International får rollen som huvudleverantör och kommer att lägga
ut ett antal delkontrakt för att säkerställa att de ungerska kraven
uppfylls. Det största delkontraktet går till Saab (cirka 1 miljard
kronor) och avser anpassning av flygplanen till köparens krav samt
support under en 10-årsperiod. Kontraktshandlingarna undertecknades idag
i Stockholm.

Saab Aerospace i Linköping utför anpassning av de svenska JAS 39 Gripen-
planen enligt den ungerska regeringens krav och som innebär en
modernisering av landets flygvapen i avsikt att både tillgodose
nationella krav och NATO-krav.

Kontraktet ingås i direkt anslutning till det 10-års leasingavtal
gällande 14 Gripen som den 20 december undertecknades i Budapest av
Ferenc Bese, Ungerska försvarsministeriet och generalmajor Staffan
Näsström vid FMV.

- I PFP-övningar (Partnership for Peace) har svenska JAS 39 Gripen redan
visat sig fungerat mycket väl i samövningar med flygplan tillhörande
NATO-styrkor. Vårt arbete säkerställer att det ungerska flygvapnets
Gripen-plan blir helt kompatibla med NATO:s system och kan samverka med
dessa. Detta innebär sålunda att det ungerska flygvapnet kan maximera
sitt bidrag till NATO, säger Ian McNamee.

Enligt det leasingavtal som ingåtts mellan den svenska och den ungerska
regeringen skall 14 JAS 39 Gripen levereras från Sverige till Ungern i
omgångar, från slutet av 2004. Det ungerska flygvapnets första Gripen-
division blir operativ under 2005.

Initial utbildning av piloter och tekniker kommer att ske i Sverige,
medan den brittiska regeringen i erforderlig utsträckning kommer att
utbilda ungersk flygvapenpersonal i såväl engelska språket som NATO:s
operativa rutiner.För mer detaljerad information, v g kontakta:
Peter Larsson, informationschef, Saab Tel 013-465 3109
Aerospace

Mobiltelefon 070-989 7109

Marie Aktö, Manager Communications, Tel.: +46 13 184216

Gripen International +46 70 989 7110
marie.akto@saab.se

John Neilson, Vice President Communications, Tel.: +44 1252 384795

Gripen International +44 7802 337704
john.neilson@baesystems.com


www.gripen.com

Kompletterande information:
Gripens konstruktion tillgodoser både dagens och framtidens behov,
samtidigt som flygplanet uppfyller strikta krav i fråga om flygsäkerhet,
tillförlitlighet, effektiv utbildning och låga driftskostnader.

Gripen International ägs till lika delar av Saab AB i Sverige och BAE
SYSTEMS i Storbritannien.

Gripen används redan av det svenska flygvapnet, som har beställt 204
flygplan (varav 28 tvåsitsiga). Dessutom har Gripen beställts av det
sydafrikanska flygvapnet (28 flygplan). Dessutom har Tjeckien har valt
att gå till slutförhandling om köp av 24 Gripen-flygplan.

Gripen International har inlett förhandlingar med den polska regeringen,
som avser att köpa upp till 60 nya jaktplan, och inlämnat offert till
den brasilianska regeringen gällande 24 nya Gripen. Svar på den
österrikiska regeringens begäran om offertförslag kommer att lämnas i
januari nästa år och omfatta leverans av upp till 30 Gripen.

Bilder av Gripen i de ungerska färgerna finns på www.gripen.com------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/28/20011228BIT00080/bit0002.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/28/20011228BIT00080/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=154623

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF