Hägglunds Vehicle AB och AerotechTelub AB fördjupar samarbetet

HäGGLUNDS VEHICLE AB OCH AEROTECHTELUB AB FöRDJUPAR SAMARBETET

Hägglunds Vehicle och AerotechTelub har tecknat ett långsiktigt
samarbetsavtal inom stridsfordonsområdet. Genom avtalet kan kundernas
behov av nya tekniska lösningar och behov av en samlad resurs för
bredare åtaganden tillgodoses.

Inom Försvarsmakten och Försvarets materielverk finns det en inriktning
mot att lägga större ansvar för underhåll och tekniskt systemstöd inom
stridsfordons-området hos svensk försvarsindustri. Detta innebär att de
tekniska kompetens-kraven och ansvaret på industrin kommer att öka.
Hägglunds Vehicle och AerotechTelub kan genom avtalet erbjuda
Försvarsmakten att ta hand om detta utökade ansvar.

Samarbetet innebär även att Hägglunds i ökad omfattning kommer att köpa
kvalificerade tekniska tjänster och utvecklingsarbete från AerotechTelub
i samband med pågående och kommande utvecklingsprojekt, både vad gäller
leveranser i Sverige och export.

- Avtalet innebär nya möjligheter för AerotechTelub. Svenska försvaret
och svensk försvarsindustri är två av våra viktiga marknader för våra
tekniska tjänster och underhåll. Förändringen som förväntas ske inom
Försvarsmakten, där industrin i framtiden kommer att åta sig ett mer
långtgående vidmakt-hållandeansvar för kvalificerade materielsystem, är
ett verksamhetsområde av intresse och som väl stämmer överens med den
kompetens och resurser som vi sedan tidigare etablerat, säger Jan
Eiborn, som är VD för AerotechTelub.

- Avtalet innebär att Hägglunds nu kan erbjuda Försvarsmakten ett
komplett systemåtagande till att även omfatta fullständigt underhåll och
vidmakt-hållande av militära fordonssystem. Detta gäller både de fordon
som Hägglunds tidigare levererat samt andra fordonssystem vilka finns i
försvaret. Sammantaget befäster det vår ställning som Nordens ledande
leverantör av militära fordonsbaserade materielsystem , säger Sven
Kågevall, VD för Hägglunds Vehicle.För ytterligare information kontakta gärna:
AerotechTelub AB, Affärsutvecklingschef Thomas Eriksson, 013-23 18 44,
073-668 80 03

VD Sven Kågevall, Hägglunds Vehicle AB
Tel 0660-801 90

Informationschef Nils Hörnström, Hägglunds Vehicle AB
Tel 0660-806 04, 070-207 48 61

Hägglunds Vehicle AB är helägt av Alvis plc. Hägglunds Vehicle Group
omfattar Hägglunds Vehicle AB i Örnsköldsvik, Hägglunds Moelv AS i Norge
och ett 50% ägande i Patria Hägglunds Oy, Finland. Antalet anställda är
ca 1000 och omsättningen ca 1 800 MSEK.

Alvis plc är noterat på Londonbörsen och är verksamt inom områdena
pansrade militära fordon och andra militära specialfordon.
Alviskoncernens fakturering uppgick 2000 till 204 millioner pund (3000
MSEK).

Produktbilder i högupplöst format lämpligt för tryckning finns att ladda
ner från Hägglunds Vehicles hemsida: www.haggve.se

AerotechTelub AB är ett tjänsteföretag, som erbjuder kvalificerade
tekniska tjänster, underhåll och kundanpassade systemlösningar inom
informationsteknik, elektronik och farkostteknik till totalförsvaret,
verk och myndigheter samt valda nischer inom näringslivet.

AerotechTelub, ett företag i Saab-gruppen, har 2600 medarbetare och
omsätter 2,4 miljarder kronor. Saab är ett av världens ledande
högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg
och rymd.

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad
spetskompetenser och förmågan till systemintegration.------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/01/10/20020110BIT00080/bit0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/01/10/20020110BIT00080/bit0001.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=155348

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF