Österrike erbjuds upp till 30 nya Gripen

ÖSTERRIKE ERBJUDS UPP TILL 30 NYA GRIPEN
Österrikes regering har fått en offert på upp till 30 nya Gripen-
flygplan för att ersätta Saab Draken i Österrikes flygvapen.

- Gripen är idag världens mest kapabla och kostnadseffektiva
stridsflygplan i operativ tjänst. Gripen tillsammans med vårt
långsiktiga industrisamarbets-program, gör vårt erbjudande till den
bästa lösningen för Österrike, Österrikes flygvapen och industri, säger
Roger Lantz, Direktör för Gripen i Österrike.

Offerten inkluderar två alternativa lösningar för att möta kraven från
Österrikes flygvapen.

· Det första alternativet baseras på 24 nya ensitsiga och option
på sex tvåsitsiga Gripen. Tillsammans med detta erbjuds en
övergångslösning med lån av 12 Gripen.
· Det andra alternativet erbjuder tidigare leverans av 24 nya
enkelsitsiga och fyra tvåsitsiga Gripen. Med hjälp av tidigare
leveranser försvinner behovet av en övergångslösning.

Båda lösningarna bygger på 40-års erfarenheter och samarbete och
möjliggöra en smidig övergång från Saab Draken till Gripen och
tillgodoser Österrikes behov av luftförsvar under övergångsperioden.

- Båda lösningarna är mycket kostnadseffektiva, det inräknat både
initial inköpskostnad och driftskostnad för de kommande 30 åren. Vårt
omfattande industrisamarbetsprogram erbjuds tillsammans med båda
alternativen, säger Roger Lantz, chef för Gripen i Österrike.

Österrike erbjuds
· Leverans av världens första fjärde generationens stridsflygplan
i operativ tjänst
· Industrisamarbetsprogram speciellt anpassat för Österrike
· Option på finansiering genom ett konsortium lett av Erste Bank
· Kostnadseffektiv övergång till Gripen genom erfarenheterna av
det 40 åriga samarbetet mellan Sverige och Österrike

Fördelar för Österrikes flygvapen
· Ett fullt operativt stridsflygplan som uppfyller
internationella krav och internationell standard inklusive datalänk,
kommunikationssystem och lufttankning
· Första Gripen divisionen operativ 2005 (antigen lån eller tidig
leverans av nya flygplan)
· Gripen operativ innan Draken tas ur tjänst
· Gripen kommer att vara operativ i mer än 30 år
· Kontinuerlig utbildning under övergången från Draken till
Gripen
· Logistikpaket med träningsutrustning (inklusive flygsimulator)
och utbildning i Sverige och Österrike.
· Gripens låga operativa kostnader ger möjlighet till utökad
operativ tjänst utan utökad försvarsbudget
· Ytterligare utbildning kan erbjudas av brittiska
försvarsministeriet
· Möjlighet för Österrike att delta i framtida utveckling av
Gripen

- Vår offert bygger på nio års förberedande arbete som gjorts sedan
etableringen av kontoret i Wien 1993. Offerten som lämnats uppfyller de
krav som Österrike ställt i sin offertförfrågan. Vi anser att Gripen är
den mest kostnadseffektiva lösningen för Österrike sett över de kommande
30 åren, säger Roger Lantz, chef för Gripen i Österrike.

Övrig information

Gripen International, med huvudkontor i Sverige, ägs till lika delar av
Saab i Sverige och BAE SYSTEMS i Storbritannien.

Gripen är världens första fjärde generationens stridsflygplan i operativ
tjänst.
Totalt har ca 110 av de 204 beställda Gripen-flygplan levererats till
svenska flygvapnet. Gripen kommer från och med 2004 att ingå i
Försvarsmaktens snabbinsatsförband för internationella insatser. Förra
veckan invigdes Flygvapnets tredje Gripenflottilj, F21 i Luleå.

Gripen har, förutom av det svenska flygvapnet, också beställts av det
sydafrikanska (28 nya flygplan) och ungerska flygvapnet (lån av 14
flygplan). Dessutom har Tjeckien valt att slutförhandla om köp av 24 nya
Gripen-flygplan. Gripen International har även inlett förhandlingar med
den polska regeringen, som avser att köpa upp till 60 nya jaktplan, och
lämnat in offert till den brasilianska regeringen gällande 24 nya
Gripen.

För ytterligare information, v.v. kontakta:
Marie Aktö, Manager Communications, Gripen International
Tel.: 013-184216 Mobile: 070-989 7110
marie.akto@saab.se

John Neilson, Vice President Communications, Gripen International
Tel.: +44 (0) 1252 384795 Mobile:+44 (0) 7802 337704
john.neilson@baesystems.com

www.gripen.com


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/01/24/20020124BIT00110/bit0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/01/24/20020124BIT00110/bit0001.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=156968

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF