Lyckad uppskjutning: Saab Ericsson Space utrustning på miljösatelliten Envisat

Lyckad uppskjutning:
Saab Ericsson Space utrustning på miljösatelliten Envisat

Den 1:e mars kl 02:07 (svensk tid) sköts miljösatelliten Envisat upp med
bärraketen Ariane 5 från Kourou i Franska Guyana. Under fem år ska
satelliten från 800 km höjd sända data till jorden om klimatet och dess
förändringar. Saab Ericsson Space, Göteborg, erhöll Envisatkontrakten
1994. Det var då det hittills största projektet i företagets historia
och ordervärdet uppgick till nära 400 miljoner kr.

Till satelliten och bärraketen har Saab Ericsson Space levererat
produkter från företagets samtliga produktområden; datorer,
mikrovågselektronik, antenner samt separationssystem och adaptrar.

ENVISAT 1 (ENVIronmental SATellite) är beställd och finansierad inom det
europeiska rymdsamarbetet, ESA, European Space Agency och ingår i ESAs
jordobservationsprogram. Redan i slutet av sjuttiotalet sköts den första
europeiska vädersatelliten upp som sedan har fått ett antal
efterföljare.

ENVISAT 1 kommer att cirkulera på ca 800 km höjd i en solsynkron, polär
bana med en omloppstid på 100 minuter. Satelliten återkommer i samma
spår efter 35 dagar. De flesta instrumenten har en sådan räckvidd att
jordytan sveps över på en till tre dagar. Satellitens vikt är 8,2 ton
och enbart instrumenten väger 2 ton.

Atmosfär, land, hav och is kommer att observeras kontinuerligt. Ett
antal markstationer i Europa och Kanada kopplade till ESAs Data Relay
Satellite system tar emot insamlade data och övervakar satellitens
funktioner.

Saab Ericsson Space medverkar i tre av Envisats sex
fjärranalysinstrument
ASAR (Advanced Synthetic Aperture Radar) är ett radarinstrument, med upp
till 400 km svepbredd, för studium av bl a växtlighet, isutbredning,
vattenföroreningar och havsvågor. Radarn ger kartliknande bilder av
jordytan oberoende av väder till skillnad från tidigare optiska
instrument. Saab Ericsson Space bidrar med en dator för bearbetning av
radarns bildsignaler och mikrovågselektronik för generering och
omvandling av radarns pulser.

MERIS (Medium Resolution Imaging Spectrometer), med en svepbredd över
1500 km, registrerar jordens utstrålning för studium av bl a oceanernas
klorofyllinnehåll, föroreningar, kusternas erosion, havsisar, snödjup
och moln. En dator från Saab Ericsson Space styr och övervakar
instrumentet.

GOMOS (Global Ozone Monitoring by Occultation of Stars), som mäter
atmosfärens innehåll av gaser, däribland ozon, övervakas också av en
Saab Ericsson Space dator.

Utöver ESAs instrument finns ytterligare fyra som utvecklats på
nationell eller bilateral nivå.

Dessutom har Saab Ericsson Space levererat omborddatorn,
separationssystem och adapter till Ariane 5 raketen samt reflektorantenn
och huvuddator till satellitplattformen.

Betydande svensk satsning
Hela Envisatprojektet kostar ca 20 miljarder kr, vilket omfattar
utveckling, konstruktion och uppsändning. Satelliten skall vara verksam
i fem år och driftskostnaden uppgår till knappt 3 miljarder kr, vilket
inkluderar nedtagning och bearbetning av data, kontrollstationer etc.
Sveriges bidrag till Envisatprojektet uppgår till ca 800 miljoner kr
eller ca 4% av totala kostnaden.

Saab Ericsson Space är en internationell och oberoende leverantör av
rymdutrustningar. Företagets huvudprodukter är datorer,
mikrovågselektronik och antenner, styr- och separationssystem samt
termiska isoleringsmaterial för användning ombord på satelliter och
bärraketer. Huvudkontoret finns i Göteborg och en division är belägen i
Linköping. Företaget har dotterbolag i Österrike, Austrian Aerospace,
och i USA, Saab Ericsson Space Inc. Saab Ericsson Space har 680
anställda.

Saab Ericsson Space ägs gemensamt av Saab och Ericsson.

För ytterligare information, kontakta:
Iréne Svensson, Informationschef
Tfn: 031-735 44 63,
0705-35 08 18
Fax: 031-735 40 45------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/01/20020301BIT00190/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/01/20020301BIT00190/wkr0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=163085

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF