Saab Bofors Dynamics får order på 200 miljoner

Holländska och Belgiska marinerna väljer Fjärrstyrda
Undervattensfarkoster (Remotely Operated Vehicle, ROV) för minjakt från
Saab Bofors Dynamics. Beställningen, med värdet ca 200 MSEK, innebär en
vidareutveckling av det befintliga Double Eagle MkII-systemet för att
erhålla högre prestanda. Vidare ingår integrering av en avancerad
minjaktsonar från Thales Underwater Systems.

- Den här beställningen är mycket glädjande för oss, säger Mikael
Grodzinsky, VD för
Saab Bofors Underwater Systems i Motala, det blir den 6:e och 7:e
nationen som väljer våra Double Eagle system. Det visar att vi har en
konkurrenskraftig produkt på marknaden med stora möjligheter till
ytterligare affärer.

Saab Bofors Dynamics affärsenhet Underwater Systems i Motala har fått en
order på ROV-systemet Double Eagle MkIII från det franska företaget
Thales Underwater Systems. ROV-systemet ingår i ett "Integrated Mine
Countermeasure System" (IMCMS) för leverans till de holländska och
belgiska marinerna. IMCMS är ett fransk-tyskt samarbetsprojekt mellan de
två företagen Thales Underwater Systems (underleverantör) och STN Atlas
Elektronik GmbH (huvudleverantör). Systemen, vilka också benämns "Self
Propelled Variable Depth Sonar" (SPVDS), ska användas ombord på de
holländska minjaktsfartygen av Alkmaar Class och de belgiska av Flower
Class. Systemen kommer kontinuerligt att sättas i operativ drift under
perioden 2004 till 2008.

SPVDS-systemet används för upptäckt och klassificering av sjöminor.
Farkosten är strömförsörjd och styrd via en kabel och framförs flera
hundra meter framför minjaktsfartyget och optimerar därmed säkerheten
för fartyg och besättning.

Saab Bofors Underwater Systems har sedan tidigare ett gott samarbete med
Thales Underwater Systems. Ett liknande kontrakt på ROV-system Double
Eagle MkII till franska marinen erhölls 2000.

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad
spetskompetenser och förmågan till systemintegration.

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Mikael Grodzinsky, VD Saab Bofors Underwater Systems AB
Tfn: 0141- 22 45 10
073-668 26 00

www.saab.se

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/19/20020319BIT00040/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/19/20020319BIT00040/wkr0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=165821

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF