SAAB genomför strategiskt förvärv av amerikanskt signaturanpassningsföretag

Saab genomför strategiskt förvärv av amerikanskt
signaturanpassningsföretag

Saab Barracuda AB har förvärvat BAE SYSTEMS signatur
anpassningsverksamhet i Nordamerika och förstärker därmed
Saab Barracudas världsledande position inom området.

Köpet speglar Saabs strategiska inriktning inom området högteknologiska
försvarsprodukter och är ett naturligt steg i ambitionen att växa -
såväl organiskt som genom förvärv - på båda sidor av Atlanten.

- Dagens affär är ytterligare ett steg i Saabs strategiska utveckling.
Vi förstärker vår närvaro i USA, dvs. på den marknad som förväntas ha
starkast tillväxt när det gäller avancerade, högteknologiska
försvarsprodukter under de kommande åren, säger Saabs koncernchef Bengt
Halse.

Sedan 1994 har BAE SYSTEMS utvecklat, marknadsfört och producerat
avancerat kamouflage för amerikanska försvaret på licens från Saab
Barracuda. Företaget bedriver sin verksamhet i Lillington, North
Carolina, och har cirka 100 anställda inom signaturanpassning.

- Vi kompletterar vår befintliga verksamhet genom att satsa på
utveckling, marknadsföring och tillverkning i USA. Vår direkta närvaro i
USA öppnar ytterligare möjligheter för vår redan starka produktportfölj,
säger Göte Nilsson, VD för Saab Barracuda, och fortsätter:
- Vi står väl rustade, både för vidareutveckling av vår kärnkompetens
och för konsolidering av vår spetskompetens, vilket kommer att resultera
i fortsatt lönsamhet och tillväxt.

Saab Barracuda är ingen nykomling på den amerikanska försvarsmarknaden.
Sedan 1974 har man lämnat licenser till amerikanska företag för
kamouflageteknik, som är en viktig beståndsdel i signaturanpassning.
Genom förvärvet kan Saab väsentligt utöka sin marknadsföring i denna del
av världen, samtidigt som man får tillgång till mer produktions
kapacitet.

Saab Barracuda har sina lokaler i Gamleby och är ett företag inom
Saabkoncernens affärsområde Systems and Electronics. Saab Barracuda
utvecklar, tillverkar och marknadsför signaturanpassningsprodukter och
tjänster för skydd mot upptäckt och identifiering. Företaget, med
dotterbolag i fyra länder och representanter i 50 länder, är
världsledande inom sitt område.

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad
spetskompetenser och förmågan till systemintegration.

För ytterligare information, kontakta:
Göte Nilsson, VD, Saab Barracuda AB, Tfn 0493-14800
Åsa Edwardsson, Informationsansvarig, Saab Barracuda AB,
Tfn: 0493- 14811

www.saab.se


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/11/20020311BIT00520/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/11/20020311BIT00520/wkr0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=164442

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF