AerotechTelub levererar optotransmissionsutrustning till Svenska Kraftnät

AerotechTelub levererar optotransmissionsutrustning till Svenska
Kraftnät

Utrustningen används i det optiska fibernätet i telekommunikations-
systemet, som är till för att styra, övervaka och fjärrkontrollera
stamelnäten.

AerotechTelub Contracting AB är sedan årsskiftet systemleverantör av
optotransmissionsutrustning till Svenska Kraftnät.

AerotechTelubs kontrakt omfattar ett 40-tal anläggningar under 2002 samt
ett antal ytterligare anläggningar under åren 2003-2006. I uppdraget
ingår utöver att leverera utrustning från bland andra Marconi också
projektering, installation, driftsättning och anläggningsdokumentation.

För AerotechTelub Contracting innebär uppdraget 7-10 personers
beläggning under 2002.

AerotechTelub Contracting AB är ett dotterbolag till AerotechTelub AB.

AerotechTelub är ett tjänsteföretag, som erbjuder kvalificerade tekniska
tjänster, underhåll och kundanpassade systemlösningar inom
informationsteknik, elektronik och farkostteknik till totalförsvaret,
verk och myndigheter samt valda nischer inom näringslivet.

AerotechTelub, ett företag i Saab-gruppen, har 2650 medarbetare och
omsätter 2,5 miljarder kronor. Saab är ett av världens ledande
högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg
och rymd.

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad
spetskompetenser och förmågan till systemintegration.

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Sven-Åke Lövkvist,
Affärsansvarig AerotechTelub Contracting AB Tfn: 0589-39 71 38
sven-ake.lovkvist@aerotechtelub.se

Peter Lindvall,
Marknadschef AerotechTelub Contracting AB Tfn: 0589-39 71 14
peter.lindvall@aerotechtelub.se

www.saab.se

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/10/20020410BIT00220/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/10/20020410BIT00220/wkr0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=168965

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF