Saab Ericsson Space genomför neddragningar i Göteborg

Saab Ericsson Space varslar 60 personer vid verksamheten i Göteborg. Det
är en vikande internationell telekommarknad och krympande svenska
rymdsatsningar som motiverar de åtgärder som nu vidtas.

Saab Ericsson Space bedriver verksamhet i Göteborg, Linköping och
Österrike och sysselsätter totalt 680 anställda. I Göteborg arbetar 490
personer och varslet omfattar personer inom alla tjänstekategorier och
produktområden. Det är främst inom internationella telekomprojekt och
statligt finansierade rymdprojekt som neddragningarna sker.

- Under år 2001 upphandlades betydligt färre telekomsatelliter än
tidigare år. Den trenden verkar hålla i sig under 2002 och vi räknar med
en återhämtning tidigast nästa år. Då en ökande del av vår verksamhet
varit riktad mot telekom, påverkar detta företaget direkt. Samtidigt har
Sveriges deltagande i europeiska rymdprojekt, inom för oss relevanta
områden, minskat. Åtgärderna vi nu vidtar, är en nödvändig anpassning
till det rådande marknadsläget och en förutsättning för att bibehålla
konkurrenskraft och långsiktig lönsamhet i företaget, säger Bengt
Mörtberg, VD för Saab Ericsson Space.

Förhandlingar pågår med de fackliga representanterna om vilka personer
som kommer bli berörda av varslet och besked kommer lämnas så snart
förhandlingarna är klara.

Företaget kommer att samarbeta med Trygghetsrådet och Arbetsförmedlingen
samt övriga bolag inom Saab för att hjälpa berörda till nya arbeten.

Austrian Aerospace, ett helägt dotterbolag till Saab Ericsson Space
beläget i Wien i Österrike, berörs inte av neddragningarna.

Saab Ericsson Space är en internationell och oberoende leverantör av
rymdutrustningar. Företagets huvudprodukter är datorer,
mikrovågselektronik och antenner, styr- och separationssystem samt
termiska isoleringsmaterial för användning ombord på satelliter och
bärraketer. Huvudkontoret finns i Göteborg och en division är belägen i
Linköping. Företaget har dotterbolag i Österrike, Austrian Aerospace,
och i USA, Saab Ericsson Space Inc.

Saab Ericsson Space har 680 anställda.

Saab Ericsson Space ägs gemensamt av Saab och Ericsson.

För ytterligare information, kontakta:
Iréne Svensson, Tfn: 031-735 44
Informationschef* 63,
0705-35 08 18
Fax 031-735 45 00


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/23/20020423BIT00220/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/23/20020423BIT00220/wkr0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=171301

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF